9 juni- een bijzondere dag

Vandaag is het Eerste Pinksterdag. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen.
Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid, waarbij hij hen andermaal uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn leven. Op de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over de discipelen en andere pelgrims.
Om 9 uur ’s ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een bovenvertrek in Jeruzalem (Handelingen 1:13 en 2:1).
En staat in de bijbel:

“Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme
windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.
— Handelingen 2:1-4

Heilige Geest wordt eerder beschreven als de Elohim, ofwel de Sophia. Deze wordt vaak weergegeven als duif! In de Genesis staat:

De aarde nu was woest en ledig 

en duisternis lag over de diepte 

en de Elohim zweefde over de wateren 

6 juni is het de Dag van de Heilige Geest in het wavespell van de Heilige Geest; de Wind!
Probeer vandaag verbinding te maken het je Allerhoogste Zelf , het goddelijk deel van jou, of met God, Sophia of de hogere sferen (Engelen, Verlichte Meesters, etc.)

Zie ook hoe veertig dagen – die vaker in de Bijbel terugkomen – je in de Tzolkin op hetzelfde zegel, maar 1 Toon verder uitkomt.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

2 Reacties op 9 juni- een bijzondere dag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *