KrijgerCIB: kieeb – Gele Krijger

Bezit de rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben CIB; KRIJGER; ik ben je innerlijk weten en wijsheid

Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant

Cib is een krijger voor de geest (spirit) en opereert vanuit een universeel bewustzijn. Cib – in essentie – is expressief. Het geeft informatie door. Cib is serieus, wijs, realistisch en pragmatisch en heeft hoge normen en waarden. Cib kan gehard worden door het leven en is vaak statusbewust. Soms staat Cib toe om gedomineerd te worden door anderen. Cib’s uitdaging is om zelfbewustzijn en persoonlijke onzekerheden te overwinnen. Bib: durf vragen te stellen! Het is voor Cib heilzaam wanneer het uitblinkt in zijn gekozen loopbaan en zich op zijn gemak kan voelen met autoriteitsfiguren zonder dat het daarbij zijn persoonlijke kracht opgeeft.

Chakra: keelchakra – geleiden
Planeet: Saturnus
Aarde familie: 1-punts familie = Essentiële familie 
Stam: hemel stam (Adelaar, Krijger, Aarde, Spiegel, Storm) 
Tijdcel: 4 – Uitbreng – tot uitdrukking brengen (Hemelwandelaar , Tovenaar, Adelaar, Krijger)

© Bovenstaande zegels aan de linkerkant zijn handgetekend door Aurora. Beschrijvende Zegel tekst Aluna Joy Yaxk’in. – vertaling: Peter Toonen. Affirmaties (Ik ben…) : Rita van Vliet

Tekst Wavespell:© Nicole E. Zonderhuis

Gele Krijger Wavespell
kin 196 t/m 208

Tot zich nemen
Onbevreesdheid, Vragen stellen, Intelligentie

Zegel Krijger: Krijger is de kracht van onbevreesdheid. Hij heeft de moed om naar voren te treden in moeilijke situaties om zijn waarheid te verdedigen. Krijger vergaart wijsheid door vragen te stellen. Bij een vraag hoort een antwoord. Wie de antwoorden wil horen zal echte wijsheid verkrijgen.

Krijger Wavespell:
Wat zich eenvoudig laat zien dit Wavespell is de verleiding. De Krijger wil Krijgen: Verleiding ligt op de loer in de vorm van mooie spullen, je wilt vooral glimmende voorwerpen hebben! Het is de krijger, de kraai en de gier in je die vooraan staan als er wat te halen valt.
Het tweede kracht van de Krijger moet dan ingeschakeld worden; Vragen stellen: Heb ik dat werkelijk nodig? Maakt dat me gelukkig? Verhelder je motivaties. Je kunt deze dagen ook wat in de war zijn omdat je alles bevraagt. Niets lijkt meer vanzelfsprekend.
Wie in het vorige Nacht Wavespell in de angst is geschoten kan nog even doorgaan. Het is de krijger die nooit genoeg heeft omdat hij nooit werkelijk ontvangt. Dat is wat het teken laat zien; ‘Toevallig’ is ons symbool voor eenvraag; een vraagteken zoals je die in dit teken ziet. De Maya echter hebben dit symbool afgeleid van het oor; het is de gehoorgang.    De Krijger vraagt wel, maar luistert niet altijd. Vragen stellen is de sleutel tot wijsheid/intelligentie, maar vergeet niet dat je ook de bereidheid moet hebben de antwoorden te horen, ongeacht de uitkomst.
Onbevreesde strijder; wie heet ge’zien’ op de 13de dag in het vorig Wavespell weet wat hem te doen staat. Hij weet waar hij voor moet strijden en wat er ook op zich afkomt – hij gaat het onbevreesd tegemoed.
Krijger heeft gemakkelijk een issue met autoriteit. Of het nu gaat om een vaderfiguur, een docent, een meerdere op het werk… De krijger heeft dan het idee dat hij in gezelschap van een sterke figuur zijn eigen kracht moet verbergen. Dit is niet zo; er is geen baas die wil dat zijn personeel niet in zijn kracht gaat staan. Wees jezelf, pak de staf op van je kracht, heb lef, laat je zien met al je talenten. Laat zien waar je voor staat. Dat is wat er van je gevraagd wordt in dit Wavespell.

21/12/2012
Het is niet voor niets dat 21/12/12 in dit Wavespell valt van onbevreesd in het staan voor je kracht en visie!
11 december: Toon 2 –  aarde: polariteit van de Aarde. Zet je schrap en en verbindt je met de kern van Moeder Aarde; die kern blijft waar ze is.
12/12/12 – de dag van vele vredesmeditaties over de hele wereld; Activatie (3)  van Zuivering en reflectie (Spiegel)
Op 16 december is het Toon 7 – zegel Wind; dat betekent: Afstemming met Spirit.
Op 2 december is het Toon 11 – zegel Wereldoverbrugger – de toon van het loslaten + de zegel van het loslaten! Wow!
21/12/12  is het 12 Hand helpt een handje: Toon 12 zegt: alles komt samen in dit moment. De dag van de Volbrenging van Heling!
Om ons de dag erna te wentelen in een Kosmische schoonheid van de Ster.

© tekst en beeld Nicole E. Zonderhuis, Mayatzolkin.com

 

1 Reactie op Krijger