SpiegelETZNAB: ets’nab – Witte Spiegel

Bezit de verfijnende kracht van het Witte Noorden]

Ik ben ETZNAB; SPIEGEL; ik zie je schaduwkanten onder ogen

Ik breng je zuiverheid en tijdloosheid

Etznab leeft in het gebied van de spirituele wereld en opereert met een universeel bewustzijn. Het is de reflectie van de eindeloze orde. Het verfijnt het spirituele en is zelfwerkzaam, niet veel van anderen nodig hebbend. Zijn basisenergie is ontvangend. Etznab is praktisch en werkt overzichtelijk. Het is sociaal, maar worstelt in relaties waarin mensen te dichtbij hem komen. Het sluit makkelijk compromissen, maar onderdrukt dan de woede die het voelt, wanneer het compromis niet helemaal zijn gelang dient. Etznab’s vraagstuk is eigenbelang versus opoffering. Het zal oplossingen vinden wanneer het samenwerkingsvaardigheden ontwikkelt en leert om te delen met anderen.

Chakra: plexus solaris – ontvangen
Planeet: Neptunus
Aarde familie: 3-punts familie = Signaal familie
Stam: hemel stam (Adelaar, Krijger, Aarde, Spiegel, Storm)
Tijdcel:5 – Matrix – zelf reguleren (Aarde, Spiegel, Storm, Zon)

© Bovenstaande zegels aan de linkerkant zijn handgetekend door Aurora. Beschrijvende Zegel tekst Aluna Joy Yaxk’in. – vertaling: Peter Toonen. Affirmaties (Ik ben…) : Rita van Vliet

Witte Spiegel Wavespell
13 dagen: kin 118 t/m 130

Naar binnen stralen / structurele orde
Structuur, Reflecteren, Waarheid

Zegel Spiegel: Spiegel wil maar een ding: de waarheid. Het zal wegsnijden wat rot is en aan het licht brengen wat bedekt is. Illusies worden doorzien en aan de kant geschoven. Met maar één doel: zo boven zo beneden; de kosmische orde weerspiegelen op aarde.

Spiegel Wavespell:
De Spiegel laat je onverbloemd zien hoe je er voor staat. Ben je eerlijk geweest? Dan krijg je dat terug. Wie goed doet, goed ontmoet. Heb je fouten gemaakt en deze niet rechtgezet? Dan zul je ze deze 13 dagen op je bordje krijgen. Ben je te gestressed? Dan zul je kunnen struikelen… Stop en denk na over je leven en je handelen. Handel je vanuit je hoofd of hart? Leef je wat je gelooft? Spiegel weerspiegelt het allemaal…

Gebruik de spiegel. Je kunt getroffen worden door de schaduwen van mensen, op een manier waarbij zij hun problemen in jouw schoenen schuiven. Laat je niets wijsmaken. Ga op zoek naar de waarheid. Soms volstaat het om terug te spiegelen, de problemen terug te schuiven naar waar ze thuishoren. En natuurlijk vraag je ook jezelf af of er iets is dat jij op anderen afschuift.

Het grootste deel van deze Wavespell zitten we in de middenkolom van de Tzolkin, waar toekomst en verleden samenkomen en gespiegeld worden in het heden. Het is een intensieve periode die je hart sneller laat slaan en de bloeddruk omhoog brengt. Zorg goed voor je lichaam.

Obsidiaan
De Maya’s beschouwden de Obsidiaan steen als heilig; ze maakten er spiegels van, zowel om jezelf in te zien, als om de toekomst te zien. Het is een vulkanisch glas en dus vlijmscherp, daarom gebruikten ze het als messen. Het Zonnezegel Spiegel laat ook deze verschillende kanten zien. Het is als een mes, dat de taart snijdt om te kunnen delen, als het mes dat de waarheid aan het licht brengt door weg te snijden wat rot is. En het is de spiegel die je onverbloemd laat zien wat de waarheid is.

Opruimen
Spiegel en dus ook het Spiegel Wavespell is een fantastische opruimer en schoonmaker. Gebruik deze energie om je huis en je geest te verruimen.

© tekst en beeld Nicole E. Zonderhuis, Mayatzolkin.com

Lees ook:

5 Wind: bekrachtig jezelf met Spirit

Wow, wat een NU power


8 Reacties op Spiegel