Dag buiten de Tijd

Met een groep vrijwilligers organiseert Nicole Zonderhuis /Mayatzolkin al vanaf 2003 het ééndaags openlucht festival Dag buiten de Tijd in Nederland op 25 juli. Het is ontstaan vanuit de 13 Manen Kalender Vredes beweging als een dag voor vrede en cultuur en die wereldwijd gevierd wordt.
24 juli is de laatste dag van het jaar, 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar. 25 juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd. Het is een dag dat het oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. We genieten van samen-zijn met al wat leeft, we genieten van ieders kunst en kunnen.

Dit festival heeft nu zijn eigen website: www.dagbuitendetijd.nl


Wat is de Dag Buiten de Tijd

Wie kent dat niet? Het gevoel dat je tijd te kort komt. Dat je geleefd wordt door je omgeving en de klok. De Dag buiten de Tijd geeft je de kans om aan deze gevoelens één dag te ontsnappen!  We laten de beperkingen van tijd los en geven ons over aan creatie en harmonie. We genieten van samen-zijn met al wat leeft, we genieten van ieders kunst en kunnen. Het is een dag voor vrede en cultuur en die wereldwijd gevierd wordt. Vele duizenden verenigen zich via de krachten van liefde en telepathie, om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie met de aarde.

Een jaar in de 13 Manen Kalender bestaat uit 13 Manen van 28 dagen. Dat is een jaar van 364 dagen. De ontbrekende dag is de Dag Buiten De Tijd en deze dag valt elk jaar op 25 juli. In de 13 Manen Kalender is 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar. 25 Juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd. Deze dag hoort niet in een maand en heeft geen dagaanduiding als dinsdag of woensdag, maar heeft wel een eigen energie (Zegel en Toon).

Het is een dag waar de verbinding wordt gelegd: waarop het oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. Het is een dag van bewust-zijn. De Dag Buiten de Tijd is de ‘Galactic Be In’ waarin wij vieren dat we allemaal kunstenaars zijn, medescheppers van de Ene Schepping, als galactische wezens, levend als mensen op planeet Aarde. Samen met de viervoetigen, de gevleugelden, de bomen, de planten, de stenen, het water, de lucht en het vuur.

Elke Dag buiten de Tijd heeft zijn eigen kleur, een zegelenergie en een toon/getal.

Bekijk deze filmpjes voor een sfeerimpressie:
Dag buiten de Tijd 2011, door Eddy Boschma
Dag buiten de Tijd 2012, door Avi Beker
Dag buiten de tijd 2008, Door Rob Verheul

 

Organisatie
Initiatief voor de viering van deze dag sinds 2003 is Nicole E. Zonderhuis.  Een aantal jaren is het groots gevierd en dat werd zelfs zo groot dat er in 2008 1200 bezoekers zijn geweest. Op vrijwillige en onbetaalde basis organiseerden we elk jaar een grote viering en stimuleren we andere vieringen elders.
Daaromheen is een groep vrijwilligers die op de dag zelf zich inzet om de dag tot een feest te maken.
Maar het zijn vooral de bezoekers die de dag maken; de sfeer is altijd goed en vredelievend. Ik weet nog dat iemand na afloop van de bloedhete dag in 2006 zei: ik heb de hele dag geen kind horen huilen of maar iemand horen mopperen! Of in 2008 met een recordaantal bezoekers die allen eten meebrachten en uitstalden op lange rijen tafels; de mensen stonden wel een uur in de rij voor ze bij de nog steeds overvloedige tafel eten waren. En omdat respect-voor-alles belangrijk is voor elke bezoeker ruimen we aan het eind van de dag gezamenlijk het terrein weer op. Alleen de wensboom getuigt de volgende dag nog van onze aanwezigheid.

Eerder vierden we de Dag buiten de Tijd in:
2003 Woldhuis te Apeldoorn,  (2004 Ruigoord), 2006 Samaya Werkhoven, 2007, 2008 en 2009 in De Horst in Dreibergen, 2010 en 2011 De Vlierhof te Keeken DE, 2012 De Zonnebloem in Winterswijk. 2013 op Fort Blauwkapel in Utrecht (en was onderdeel van de Vrede van Utrecht 2013)

 

3 Reacties op Dag buiten de Tijd