13 Tonen

Tekst Wavespell: Nicole E. Zonderhuis
Tekst Tonen: Mark Heley/Aluna – vertaling: Peter Toonen

DE KRACHT VAN 13: De Tonen der Schepping
Samen met 20 is 13  in de Mayakalender het belangrijkste getal. Het zijn de 13 Manen van het jaar, de maan die 13 maal rond de aarde draait als de aarde een keer rond de zon draait. Het zijn de 13 hoofdgewrichten in je lichaam.
De 13  Manen komen in de Maya Kalender  terug in de 13 Tonen.
Een reeks van 13 wordt een Wavespell genoemd, letterlijk; een Golfbetovering. Het is een golfbeweging in 13 fasen, die wordt gebruikt als een meeteenheid in de Dreamspell/Mayakalender. Het werkt als een fractal, omdat je de wavespell kunt zien in een jaar met 13 manen, een reeks van 13 dagen, of als reeks van 13 jaren. De Tzolkin heeft 20 Wavespells; 20 maal een reeks van 13 tonen.(= 260)

De Toon als een energie
De 13 Tonen, de 13 Heilige Getallen, zijn spirituele energieën – voorbij de fysieke werkelijkheid – en geven ons de noodzakelijke kracht om te scheppen. De Toon die je hebt uitgerekend is de energie van jouw geboortedag. Dit is de energie waarmee jij de dingen doet, en die goed werkt om je leven mee vorm te geven.

Werken met de 13 Tonen der Schepping
Met de reeks van 13 kan een proces van schepping voltooid worden. Beginnend op een dag met Toon 1, start men met het vaststellen van het doel. Tijdens Toon 1 t/m Toon 4 worden de grondvesten gelegd voor de basis van de actie. Toon 5 t/m Toon 8 dient voor het uitbreiden van het ritme van de actie. Tijdens Toon 9 t/m Toon 12 wordt het doel omgezet in actie. Dit doel is voltooid op dag 13 waar men de magische vlucht neemt naar een nieuw begin: de actie wordt getransporteerd. Dan beginnen we weer bij een Toon 1. Dit kan ook een hoger niveau van hetzelfde proces van schepping zijn.

De Torens
De hoekpunten van de Wavespell zijn de Torens.(Toon 1, 5, 9 en 13)
Hier vindt een richtingsverandering in het scheppingsproces plaats. Het is een magisch punt omdat deze draaïng plaatsvindt zonder zichtbare interventie van een andere kracht. Het is de interventie van de vierde dimensie; de pulsar van de Tijd.

DUIDING VAN DE TONEN

De Tonen
De 13 Tonen zijn 13 heilige Getallen. Het zijn spirituele energieën – voorbij de fysieke werkelijkheid – en geven ons de specifieke kracht om te scheppen. Elke Toon heeft de numerieke betekenis van het getal zelf én staat in relatie tot de andere tonen, want het is tenslotte één stap in de wavespell. De Toon geeft de energie aan waarmee je dingen kunt doen, en die goed werkt om die dag mee vorm te geven. Het is als de wind die waait; met een wind in de rug hoef je minder hard te fietsen.

De Tonen worden weergegeven in een streep-stip notatie. Deze weergave van getallen stamt uit de tijd van de Maya en is eenvoudig. Elke stip is één, 5 stippen worden als een streep weergegeven ; tenslotte 5 vingers zijn één hand. Één streep en één stip is dan dus het getal 6.
Elke Toon heeft een eigen naam die genoemd is naar het soort energie dat hij vertegenwoordigt. Bij de Tonen horen kernwoorden die je in de tabel kunt terug vinden.

toon 1toon 2toon 3 – toon 4toon 5 toon 6 – toon 7 toon 8 toon 9 – toon 10 toon 11 toon12toon 13Toon 1: HUN
De Magnetische Toon – Toon van Doelstelling
Kernwoorden: Verenigen, Aantrekken, Doel

Het proces van iedere schepping begint in eenheid met de Bron

Vanuit deze eenheid komt ook de eenwording voort met je hoogste doel. Wanneer het doel is vastgesteld in vereniging met de Aarde en de Bron, wordt het magnetisch, alle energie en middelen naar zich toe trekkend die nodig zijn om het te vervullen. Dit
is op zich een verenigende handeling, een viering van de eenheid van al het leven en de scheppende energie die ons allen voortstuwt om te ontwikkelen tot een verenigd geheel.


 

Toon 2: CA
De Lunaire Toon – Toon van Uitdaging
Kernwoorden:Polariseren,Stabiliseren, Uitdaging

Vanuit de vereniging met het doel komt de stabilisering van de polariteit.

De aard van ons Universum is zodanig dat polarisatie een onvermijdelijke fase is in het
scheppingsproces, een uitbreiding van het ene naar de twee polaire extremen. Of dit nu geuit wordt als noord/zuid, yin/yang, mannelijke/vrouwelijke energieën of andere gepolariseerde aspecten van het zelf; de lunaire toon roept op tot een stabilisering van deze aspecten binnenin ons. De polarisatie naar twee extremen in elke gegeven situatie geeft ons de gelegenheid om de uitdaging vast te stellen terwijl we erkennen dat deze twee aspecten goed noch slecht zijn, maar vooral optreden als een tegenwicht naar elkaar in het ultieme evenwicht van het geheel. Door het aanpakken van de polaire aspecten van het zelf en de uitdaging aan te gaan, is er vervolgens een basis van waaruit groei en creativiteit zich kunnen ontplooien.


 

Toon 3: OX
De Elektrische Toon – Toon van Dienstverlening
Kernwoorden: Activeren,Verbinden, Dienstverlening

Vanuit de stabilisering van polariteit komt de activering van dienstbetoon.

Een derde nieuwe scheppende kracht wordt geboren die de dynamische energie bevat van een elektrische stroom van de Universele levenskracht. Deze kun je het beste richten in een scheppingskanaal in dienst van het grotere geheel. Verbonden met de Ene Bron en met de collectieve energie van de planetaire familie,worden nu je eigen specifieke talenten en bekwaamheden in gebruik genomen op een manier die een bijdrage kan leveren voor de aarde en alle levende wezens. Deze activering reikt ver, waarbij de microkosmos en de macrokosmos elkaar wederzijds ondersteunen, zodanig dat als je de buitenwereld beïnvloedt met een creatieve positieve energie, je waarschijnlijk een resonerend effect ervaart op een persoonlijk niveau. Het echte plezier en beloning komen van onvoorwaardelijk geven, puur uit liefde ten dienste van de planeet.


 

Toon 4: CAN
De Zelfbestaande Toon – Toon van Vorm
Kernwoorden:Definiëren, Meten, Vormbepaling

Vanuit de activering van dienstbetoon komt de definiëring van de vorm.

Alle vorm geboren vanuit het scheppingsproces is zelfbestaand. Dit betekent dat deze zichzelf definieert, in zichzelf volmaakt is, verantwoordelijk voor zijn eigen interne structuur en manifestatie. Wanneer we bezig gaan met de vierde toon, wordt ons de gelegenheid aangereikt om creatieve visies tot stand te brengen door het definiëren van de vorm waarmee die geconstrueerd behoren te worden. Vier is de meest basale maat van de natuurlijke cycli van de tijd, de definiërende structuur van iedere natuurlijke constructie. In het accepteren van de kracht van de zelfbestaande vorm, eis je de kracht op van het definiëren van je eigen werkelijkheid.


 

Toon 5: HO
De Boventoon Toon – Toon van Uitstraling
Kernwoorden: Jezelf Versterken, Oproepen, Uitstraling

Vanuit het definiëren van de vorm komt de zelfbekrachtiging van uitstraling.

De vijfde kracht brengt een harmonische boventoon die, wanneer deze weerklinkt, de vorm versterkt met de energie van uitstralende uitbreiding. In verbinding met je eigen stralende kern van licht -met de levenskracht die ons ondersteunt- en met je hartessentie en dit dan naar buiten toe uitstralend, vind je natuurlijke zelfversterking gedurende het proces. Door op dit punt het heft in eigen handen te nemen van het scheppingsproces, daarbij vaardigheden en hulpmiddelen aantrekkend, is er de gelegenheid om een krachtige instoot van energie te geven, die het proces naar zijn volgende ontwikkelingsfase zal tillen.


 

Toon 6: UAC
De Ritmische Toon – Toon van Gelijkheid
Kernwoorden: Organiseren, Evenwicht brengen, Gelijkheid

Vanuit de zelfversterking van uitstraling komt het evenwicht van gelijkheid.

Opnieuw staan we voor de uitdaging om het evenwicht te vinden in ons zelf en in de verschillende gebieden van ons leven. De natuur bevat de perfecte balans in het natuurlijke ritme van de levenscycli, en het is de bedoeling dat we dit integreren in onze eigen dagelijkse ritmes. Dit betekent dat we ons eigen leven zodanig organiseren dat het mogelijk is om in evenwicht te blijven met ons zelf, binnen het terrein van werk en van spel, als mede binnen al onze relaties. Er is een natuurlijke gelijkheid die zich bevindt in de kern van alle evenwichtbrengende handelingen, en deze kan slechts worden bereikt door naar binnen te reizen om de bron te vinden van het ware innerlijke evenwicht.


 

Toon 7: UC
De Resonante Toon – Toon van Afstemming
Kernwoorden:Kanaliseren, Inspireren, Afstemming

Vanuit het evenwicht van gelijkheid komt het kanaliseren van afstemming.

Centraal binnen de kracht van de dertien, is de zevende toon een gelegenheid om inspiratie te ontlenen aan de Bron, zodoende oproepend tot een aansluiting met je hogere aspecten, dromen of visioenen. Door te erkennen dat we als mensen producten zijn van de schepping vanuit de oorspronkelijke Bron des Levens, realiseren we dat wij zelf kanalen zijn, geleiders voor deze zelfde creatieve geest. In het bewust worden van de verschillende vibraties en energieën waarmee we in contact komen en die ons dagelijks treffen, kunnen we beter onderscheid maken welke ons dienen en welke niet. Door onze gevoeligheid voor resonerende energieën te verfijnen, wordt een staat van afstemming bereikt, en inspiratie stroomt vrijelijk naar ons toe, waardoor we voertuigen worden voor de vervulling van ons uiteindelijke creatieve potentieel.


 

Toon 8: VAXAC
De Galactische Toon – Toon van Integriteit
Kernwoorden: Harmoniseren, Modelleren, Integriteit
Vanuit het kanaliseren van afstemming komt het harmoniseren met integriteit.

De achtste toon verklankt het galactische octaaf. Het roept op tot het harmoniseren van alle aspecten, personen en energieën die betrokken zijn in een specifiek creatief proces, en dit gedaan met integriteit. Integer handelen, betekent woorden consequent omzetten in daden, en aangesloten te blijven met datgene wat jij voor de hoogste waarheid houdt in elke gegeven situatie. Om te handelen als een model van deze kwaliteiten vraagt om een sterk geloof in het goede dat voortkomt uit egoloos handelen in dienst van het geheel en een toewijding aan het werken doorheen alle aspecten, innerlijk en uiterlijk, die harmonisering nodig hebben. Wanneer dan echter harmonie wordt bereikt, wordt het collectieve geheel opgetild naar een nieuw niveau van activering, en creatieve uitwisseling wordt dan een deel van ons dynamische evolutieproces.


 

Toon 9: BOLON
De Solaire Toon – Toon van Intentie
Kernwoorden: Pulseren, Realiseren, Intentie

Vanuit het modelleren van integriteit komt de realisering van intentie.

Geboren uit de ziel en geest, is intentie het visioen dat leidt tot energie en actie. Dit is een sleutelfactor in het zichzelf bekrachtigen van elk manifestatieproces. Dit wordt gerealiseerd als een trillingspuls die wordt uitgezonden naar het universum, in contact met het doel, de droom en de uiteindelijke vervulling van de creatieve visie. Door je intentie te verhelderen en dit te focussen binnen alle hierop volgende acties, bewegingen en ondernemingen, draag je het trillingskenmerk van de vorm die deze manifestatie zal aannemen, de magnetische energie aanwendend van het oorspronkelijke doel.


 

Toon 10: LAHUN
De Planetaire Toon – Toon van Manifestatie
Kernwoorden: Perfectioneren, Produceren, Manifestatie

Vanuit de realisering van intentie komt de perfectionering van de manifestatie.

Dit is de voleindiging van het scheppingsproces. De droom die gezaaid was, wordt in een fysieke of tastbare vorm geproduceerd. We geven onze intentie over aan het perfectioneren van deze schepping. We streven naar de productie en verfijning van creatieve manifestaties. We ontdekken dat alles dat wordt geschapen volmaakt is zoals het is, omdat het van de aarde en van dezelfde bron is. Er is geen behoefte aan verwachtingen of strijd; het is eerder zo dat je jezelf slechts zachtjes over hoeft te geven aan de stroming, met waardering voor de vele lagen binnen het prachtige scheppingsproces dat iedere dag speelt.


 

Toon 11: HUN LAHUN
De Spectrale Toon – Toon van Bevrijding
Kernwoorden: Uitbrengen, Loslaten, Bevrijding

Vanuit de perfectionering van manifestatie komt het uitbrengen van bevrijding.

Wanneer de schepping verwezenlijkt is, komt er een behoefte tot het loslaten van alle opvattingen over -of gehechtheden aan de vorm die het heeft aangenomen. Hierdoor kan de schepping op zijn eigen manier energie voortplanten en een voldoende hoeveelheid beweging verzamelen met de toon van bevrijding. Dit  is ook een gelegenheid tot het laten oplossen van bestaande structuren en van alle elementen die het proces er van af kunnen houden om zijn weg te vervolgen. Vanuit deze ontbinding komt een nieuwe opwelling van het leven ten gevolge van alle opgeslagen en gestagneerde energie die nu vrijkomt. Zoals in alle levensprocessen komt er een tijd waarin het oude plaats maakt voor de processen van dood en ontbinding zodat de energie gerecycleerd en wedergeboren kan worden om opnieuw de mogelijkheid te schenken tot leven in een prachtige nieuwe vorm.


 

Toon 12: CA LAHUN
De Kristallen Toon – Toon van Samenwerking
Kernwoorden: Toewijden, Universeel Maken, Samenwerking

Vanuit het uitbrengen van bevrijding komt de toewijding tot samenwerking.

Omdat de oude patronen en structuren die niet langer van dienst waren, zijn vrijgekomen, is er nu ruimte om een nieuwe vorm uit te kristalliseren, met mensen die van geest en ziel gelijkgestemd zijn. Dit is de tijd om samen te komen en de krachten te bundelen in het scheppen van een visie die universele weerklank vindt. Door werkelijk betrokken te zijn in de geest van samenwerking op een manier waarin iedereen zich bewogen voelt om zijn/haar energie en middelen toe te wijden aan een gezamenlijke droom of doel, krijgt de manifestatiekracht die door het geheel wordt voortgebracht, een grote potentie.


 

Toon 13: OX LAHUN
De Kosmische Toon – Toon van Aanwezigheid
Kernwoorden: Laten Voortduren, Transcenderen, Aanwezigheid

Vanuit de toewijding tot samenwerking komt het laten voortduren van aanwezigheid.

Wanneer we alle scheppingsfasen hebben gehad, komt het moment om de kalmte en rust te vinden van de innerlijke stilte: de zachte kracht van aanwezigheid, die een hernieuwde beweging geboren laat worden. Door simpelweg aanwezig te zijn in het huidige moment en in de ademhaling, wordt het voor energie mogelijk gemaakt om te circuleren op een manier dat het nooit uitgeput raakt en voortdurend wordt vernieuwd. Op deze manier leert de dertiende toon ons het geheim van gracieuze voortduring wanneer we de ‘magische vlucht’ meemaken, waarin de energie van een gecompleteerde cyclus terugkeert naar de bron om opnieuw te beginnen met de volgende golf. Dit kan ook tot uiting komen als het uiteindelijk overstijgen, de ultieme transcendentie waarmee wij beperkingen te boven komen en waarmee zich ook de kracht van de dynamische spiraalvorm gereed maakt om ons verder te brengen naar een nieuw niveau van begrip en mogelijkheden op onze scheppingsreis.


 

 

 

33 reacties op 13 Tonen

 1. Miriam schreef:

  Ik ben een Witte Tovenaar toon 9. Nu lees ik bij toon 9 steeds het woord pulseren en dat resoneert bij mij nergens mij. Zou je het pulseren op een andere manier kunnen verwoorden?

  • Nicole schreef:

   Toon 9; stel je de jaguar voor die vlak voor hij zijn prooi bespringt, helemaal op scherp staat, en dan gaat er zo’n puls over zijn lichaam, zo’n golf, het is de top van intentie; alles IS er.
   en dan vlak daarna, de sprng- dat is d eManifestatie al. Toon 10.
   Dus vlak voor je manifesteert…dat is toon 9
   Vlak voor de moeder bevalt van de baby; 9 maanden rond, het pulseren zijn de persweeen.
   de geboorte is de manifestatie..
   Dat maakt vast iets helder…

 2. Suzan schreef:

  Hallo
  Dit is mijn eerste keer op jullie website. Het voelt goed maar ik ben me nog aan het oriënteren.
  Ik ben Rode aarde toon 13 en ik vind dat ik best een lastig leven heb. Zit momenteel in een flinke crisis. Mijn man, blauwe hand toon 11, is van mij aan het scheiden. We zijn al 30 jaar samen en 21 jaar getrouwd. Ik kan hem maar niet loslaten en hij is al op veroveringspad. Hij is aan het vissen naar een witte wereldoverbrugger toon 2. Auw wat doet dat pijn om als een vuilniszak aan de straat te worden gezet! Hoe kan ik als Aarde toon 13 in mijn eigen kracht komen en loslaten? Wat heb ik tot nu toe fout gedaan?
  Kan iemand mij een tipje van de sluier oplichten?

  Groetjes, Suzan

  • Frans schreef:

   Hallo Suzan,

   Sterkte met dit proces. Jouw ziel zal je begeleiden of je dat nu weet of niet. Hand op je hart, en weet dat er al verbinding is. Weet dat het al is. Niks bedenken en willen voelen, echter het zal duidelijk voor je worden hoe jij je pad te gaan hebt!.
   Dit zegt overigens een witte wereld overbrugger. Warme groet,

   Frans

 3. Nicole schreef:

  Lieve Suzan,
  in je woorden ligt al het antwoord. Je zegt dat jouw man van jou aan het scheiden is. Andersom is dat nog niet zo.
  Hij heeft Toon 11 – de Toon van loslaten. Hij kan dat goed.
  Jij bent 13 Aarde. Aarde heeft een stevigheid. Net zoals de aarde laat jij je niet zomaar van je baan brengen. Als jij iets vindt, dan houd jij je daar aan vast. Er is heel wat voor nodig om je van mening te doen veranderen. Je zou trouw zijn tot aan de dood en jouw systeem wil dat zo houden.
  Overigens kan het voor je man ook een methode zijn om los van jouw te komen: dan gaat makkelijker als je een nieuwe doel hebt. Het is de aard van de man om ergens achteraan te jagen; een doel te hebben.
  En ja het doet gruwelijk pijn, je voelt je als een vuilniszak aan de straat gezet. Vergeet niet; dit is je gevoel, je emotie en het is niet de waarheid. De waarheid is dat je leven verandert.

  De Tzolkin geeft je gelukkig handvaten.
  Jij – als kosmische Aarde – zit in het Slang Wavespell ( toon 1 = slang- toon 13 is aarde)
  Dat is een bijzonder Wavespell; Met vele zwarte vakjes; de GAPS.
  Dat betekent dat jij vele helpers uit de andere wereld tot je beschikking hebt om je te helpen. De kans is groot dat deze scheiding een doel heeft; en wel om jouw op het spirituele pad te brengen. Jezelf te ontwikkelen als spiritueel wezen. Je hebt daar mogelijk grote gaven in.
  Op toon 11 staat bij jouw een Adelaar; deze kracht kan je helpen los te laten: het is de kracht van het overzien. Boven de situatie uit te stijgen en te zien waar je naar toe gaat, wat het doel van het gebeuren is.

  Opvallend is dat je dit schreef – 4 maart – toen net jouw eigen Wavespell afgelopen was. Deze 52 dagen is voor iedereen heftig. Het zijn 52 dagen van grote transformatie.

  Ik kan me voorstellen dat het je duizelt van informatie. Als het resoneert en je precies wilt weten waar het over gaat zou je een consult kunnen overwegen. zie http://mayatzolkin.com/consult/

  Warme groet,
  Nicole

 4. Tim schreef:

  Toepasselijk nummer voor toon 3 (en ook wel voor vandaag, 3 blauwe storm): https://www.youtube.com/watch?v=5gn-yCObxZ0

 5. Tim schreef:

  Vandaag had ik echt een heerlijk moment van toon 12: alle stukjes vielen op z’n plek, ik kon het grotere geheel zien en de gele ster die het vandaag ook was zette nog een keer alle puntjes op de i. Ik kon m’n eigen gedachten bijna niet bijbenen terwijl ik ze probeerde op te schrijven (ik was met m’n scriptie bezig). Eens kijken of ik voor m’n deadline die toon 12 nog een paar keer kan benutten!

 6. Patrick schreef:

  Ik heb vandaag ontdekt dat mijn geboortezegel de Gele Ster is, maar ik begrijp maar niet welke toon daar bij hoort?
  Hoe kan ik mijn bijbehorende toon vinden of is die elke keer weer anders?
  Zou jij mij ietwat verder kunnen helpen hiermee?
  Alvast mijn hartelijke dank

 7. Karoline schreef:

  Als volkomen leek heb ik de agenda aangeschaft er rijzen vragen…wanneer je alle 13 Tonen om je heen zou hebben of hebben gehad heb je dan het “complete” aanbod van “lessen” gehad? Kom je dan op 1 lijn met de bron? Zou je inzichten missen wanneer je er een aantal mist om je heen? Zou bewust op zoek gaan naar iemand met een ontbrekende toon zinvol zijn of kun je dat beter aan de kosmos over laten? Je snapt het vast wel…toon 7 😉

  warme groet,
  Karoline

  • Joris Schweppe schreef:

   Hoi Karoline,

   Ik breng alleen mijn mening in, maar.. ik zelf ook toon 7, (resonante ster) naar mijn mening bestaat er niet iets als het complete aanbod van lessen hebben gehad. Je hele leven zullen er lessen zijn, tot op het moment dat je ziel als het waren volleerd is en je niet meer behoefte hebt aan de lessen hier op aarde. tot dan zal er iedere dag een andere toon aanwezig zijn die zijn eigen les met zich mee draagt. aan jou de keuze of je je elke dag je ziel voor deze les open stelt, of deze herkent. iemand met de ontbrekende toon komt vanzelf op je pad, dus je kunt ook wel zeggen dat de kosmos voor jou de juiste weg al in petto heeft. je zult altijd van mensen blijven leren, negatief of positief, de tonen komen zowaar als de zonnen komen wel langs! voor mij is het alleen soms lastig om daar positief onder te blijven aangezien mijn leven ook grote ups en downs heeft, met namen de gedachtes zijn soms zo heftig dat positief denken een extra meditatie nodig heeft voor mijn ziel.

   Een fijn levenspad toegewenst,

   Mvg Joris Roy schweppe

 8. nico schreef:

  ik geloof wel in deze statments, patrick ga naar kin en toon berekenen,vul je geboorte datem in en zie daar!

 9. nico schreef:

  ik geloof hier wel in.

 10. nico schreef:

  dit spreekt wel tot mn verbeelding!ga verder op dezesite “fietsen””

 11. Esther Reijerkerk schreef:

  Hallo,

  Wat een leuk boekje over de geluksdagen!

  Ik ben al heel lang ingeschreven voor de wave-mail.
  Ik zou het heel leuk vinden dit boekje te ontvangen.
  Mag/kan dat?

  Bedankt!
  Esther Reijerkerk

 12. Anton schreef:

  Hallo,
  Hoe kan je bepalen wat je toon is? Ik vind dat nergens terug. Ik ben een Yellow Lunar Skywalker en het staat normaal in verbinding met Toon 2 maar ik denk niet dat dat de manier is om de Toon te bepalen. Kan iemand mij uitleggen hoe je achter je Toon komt? Dank je. Anton

  • Nicole schreef:

   Hey mede Skywalker, Als je ‘lunar’ bent , dan betekent dat je toon 2 hebt. Toon 2 is de lunaire toon.
   Skywalker is het 13de zegel. De benaming van de zegels staat hier boven
   Toon 2: CA
   De Lunaire Toon – Toon van Uitdaging
   Kernwoorden:Polariseren,Stabiliseren, Uitdaging
   zie je het?

 13. Esmee schreef:

  Beste lezer,

  Ik ben toon 13 zegel witte Hond en levenspad witte spiegel. Ik loop ontzettend tegen veel dingen asn. Voel mensen goed aan en heb ze ook snel door. Ik slaap al 20 jaar slecht. Ik vind dit toch best een lastige combinatie. kan iemand mij iets meer over mijn combinatie vertellen. Ben heel benieuwd. Alvast bedankt

  • Nicole schreef:

   Lieve Esmee, Witte Spiegel is een heftig levenspad… en bijzonder! 13 Hond is in het midden van de kalender. een heel bijzonder punt en mooie taak heb je dan.
   Doe mee met het Spiegel Wavespell om meer over jezelf en je levensdoel te leren. Dat verklaart een hoop. Het slechts slapen kunnen we een een 1-op-1 consult bekijken.
   Met groet, Nicole

 14. Marion schreef:

  Ik heb een vraag over de voor mij verwarrende totemdierbepaling. Volgens mijn zonnezegel (witte ritmische tovenaar/sjamaan) zou mijn totemdier de jaquar zijn daar vroegere sjamanen zich hulden met de huiden en staart en kop van dit dier. Maar bij totem jaguar hoort in mijn lijstje de solaire toon en bij mijn toon, de ritmische, zou als totem de hagedis horen. en wat het nog moeilijker maakt is dat ik ben geboren in de vierde maan van de 13 manen in de Tzolkin en dan zou ik weer geboren zijn onder de energie van totem uil die vorm definieert.

  • Marion schreef:

   M.a.w. heeft elk zonnezegel dan drie totems? Een die bij het zonnezegel hoort, een bij de toon van dat zonnezegel en een die bij de maan hoort waarin iemands verjaardag valt?

   • Nicole schreef:

    Nee dat klinkt zo verwarrend dat ik het bijna niet meer begrijp. 😉
    Als Witte Tovenaar heb je een relatie met de oude Maya priesters/sjamamem. Zij droegen een vel van een jaguar omdat zij de kracht van dit dier benutten om in het donker te zien en reizen. ( geen totemdier dus, wel een krachtdier)
    Toon 9 is inderdaad de Maan van de Jaguar.
    Toon 6 – jouw toon – is de Maan van de Hagedis.
    Mara als je het hebt over Maan dan heb je het over Maan in het jaar. jou geboortedatum valt in Maan4 en dan is jouw totemdier : de Uil.
    En zoals je misschien weet is de Uil ook een dier dat geassocieerd wordt met tovenaars eimagie, omdat de uil geluidloos in het donker kan vliegen. In veel culturen vindt men de uil eng. Wij zien hem als ‘wijs’. Alziend kun je ook zeggen enals je iets verbergt is dat misschien wel eng. 😉

    Is dit zo helder?

    Met groet

    • Marion schreef:

     Dank voor je reactie. Mag ik het als volgt vertalen. Verbeter me als het niet klopt. Binnen de Tzolkin heb je als als kin slechts een totemdier (en bij een enkele zonnezegel ook een krachtdier). 6 tovenaar bijv heeft als krachtdier de jaguar en als totemdier de hagedis omdat deze bij toon zes behoort. Maar gezien vanuit de 13 manen x 28 dagen kalender moet ik kijken naar de maan waarin geboren en dat is de vierde maan en die maan heeft als totem, de uil. Tja ik had inderdaad het verschil niet door tussen een krachtdier en een totemdier. Toch blijf ik het verwarrend vinden dat ik met mijn geboorte zowel de energie van de uil en de hagedis heb meegekregen. Het zijn immers totaal verschillende dieren met andere kwaliteiten,

 15. Marion schreef:

  Heeft iemand met toon 13 (omdat deze alle voorgaande toonde al in zich heeft) binnen het wavespell geen pad meer te gaan. Bijv iemand op 13 storm heeft geluk, hoeft als levensbestemming alleen maar te proberen in de kwaliteiten van zijn zegel te komen terwijl de anderen voor hem de pech hebben steeds tussenstappen te moeten nemen? voelt of dit niet klopt ..maar hoe ik dit wel moet zien …???

  • Nicole schreef:

   Nee hoor, dat zou wat zijn…. iedereen in het wavespell heeft hetzelfde doel. doel wordt bepaald door het eerste zegel – niet het laatste. 13 storm = hand wavespell: doel = Blauwe Hand = heling, heling brengen, zelf helen, en niet denken maar doen.
   13 heeft net zo’n lange weg te gaan als een 4 of een 9.
   Je Wavespell loopt je kriskras door; ben je wiebelig? dan toon 4; wat brengt je stevigheid.
   Wat geeft je overzicht- dan kijk je naar toon 12- toon van samenwerking; dus dat is de witte spiegel.. Heb je het werkboek? zie pagina; p 90 – 96

   • Marion schreef:

    Heb genoemde blz alsnog bestudeerd. Ik had doel en bestemming foutief als hetzelfde aangezien. Maar Nicole ik ben nog maar een beginneling in het wavegebeuren. Maar er gaat nu nog een grotere wereld voor me open. Mijn doel blijkt dus zelfvertrouwen te zijn en geen oervertrouwen wat ik eerder dacht. Misschien heb ik dan ben minder zelfvertrouwen dan ik zelf dacht. Dank dank

    • Nicole schreef:

     Rode Maan is jouw wavespell en dus jouw doel. Rode Maan is het gevoel, je gevoeligheid, ( hé die kwam al langs) emoties en meestal hebben de mensen die geboren zijn in het wavespell de taak tot het opruimen van oude pijn uit de jeugd. Niet zo zeer zelfvertrouwen dus. Maar wel ook water, stromen, in de flow zijn…. kun je daar wat mee. e-cursus Rode Maan wavespell is dus mooi om mee te gaan doen. Liefs

     • Marion schreef:

      Tja oude jeugdpijn herken ik. Opruimen idd. al dacht ik alles al verwerkt te hebben, bovendien is mijn toon die van 6 dus van stromen dus zou je bij mij toch niet verwachten dat er zich blokkades voordoen. hoewel…ik heb dit jr wel endeldarmkanker gehad realiseer ik me hoewel dit weer staat verzamelen én loslaten tegelijk ….dus wie weet zit er toch nog iets op te ruimen… Laat me tzt horen wanneer deze e- cursus eraan komt. Want op deze website kan er ik niks over vinden, ook niet of je dan met allerlei mensen in zo’ n cursus met elkaar moet communiceren. Als het enkel een srt e-boek is wat je zelf in je eigen tijd kan volgen ben ik geinterrresseerd.

 16. Witte Wind schreef:

  Beste Nicole,
  Kun je mij wat meer uitleg geven over mijn Wavespell?
  Ik ben een toon 1 witte wind geboren in het witte wind levenspad, een gapdag.
  En hoe resoneert dat met iemand met toon 13 rode draak?
  Dank voor de reactie alvast

  • Marion schreef:

   NIcole is er denk ik niet. Misschien heb je iets aan het volgende. Wat ik uit het 13 manenboek van Nicole heb uitgedokterd (al weet ik er lang het fijne nog niet van zoals Nicole) zijn 13 draak en 1 wind samen 443 kin teruggebracht naar fractal 260 is dit 183 kin ofwel 1 nacht. Dwz dat jullie samen met elkaar goed om in het onderbewuste te kunnen wegduiken, dromen najagen, goed in op jullie intuïtie durven te vertrouwen (en daarom geen angsten hebben voor tekorten) en dat jullie je thuis voelen met elkaar en in de beslotenheid van jullie huis. Dat is dus het raakvlak. Maar jullie zielen bewandelen wel totaal verschillende wegen de ziel 13 draak (maanwave) wil leren zich van oude jeugdballast te zuiveren en de ziel van uit de windwave wil leren om voortaan op een meer bezieldere manier te gaan communiceren (praten of andere vormen van communicatie). Jullie zegels komen niet in elkaars pad voor om elkaar te kunnen voeden hierin. Verder hebben jullie ook geen raakvlakken in elkaars energie dus van herkenning want jij communiceert met je hartchakra en 13 draak met het keelchakra. Maar al zijn jullie geen energetisch familie jullie delen wel de vuurclan volksstam gelegen op de rechterhand welke zegels de kracht hebben om samen lekker intuïtief en spiritueel bezig te zijn. Verder zie ik in de vier gidsen die jullie elk om jullie heen hebben helaas ook geen raakvlakken. Verder heb ik het idee (corrigeer me Nicole als ik het fout interpreteer) dat 1wind dominant is over 13 draak vanwege het feit dat wind op een gab dag geboren is en draak niet. dus 1 wind is met extra gidskracht vanuit de Bron toegerust en mag ook nog eens de doelen stellen in huis die door toon 13 al zijn voorbereid.Anderzijds zijn jullie samen 14 en dat is denk ik is toch een evenwichtig getal …..dus twijfel ik even hoe ik dit moet interpreteren of dit wel of geen evenwichtige relatie kan worden

 17. Marion schreef:

  NIcole is er denk ik niet. Misschien heb je iets aan het volgende. Wat ik uit het 13 manenboek van Nicole heb uitgedokterd (al weet ik er lang het fijne nog niet van zoals Nicole) zijn 13 draak en 1 wind samen 443 kin teruggebracht naar fractal 260 is dit 183 kin ofwel 1 nacht. Dwz dat jullie samen met elkaar goed om in het onderbewuste te kunnen wegduiken, dromen najagen, goed in op jullie intuïtie durven te vertrouwen (en daarom geen angsten hebben voor tekorten) en dat jullie je thuis voelen met elkaar en in de beslotenheid van jullie huis. Dat is dus het raakvlak. Maar jullie zielen bewandelen wel totaal verschillende wegen de ziel 13 draak (maanwave) wil leren zich van oude jeugdballast te zuiveren en de ziel van uit de windwave wil leren om voortaan op een meer bezieldere manier te gaan communiceren (praten of andere vormen van communicatie). Jullie zegels komen niet in elkaars pad voor om elkaar te kunnen voeden hierin. Verder hebben jullie ook geen raakvlakken in elkaars energie dus van herkenning want jij communiceert met je hartchakra en 13 draak met het keelchakra. Maar al zijn jullie geen energetisch familie jullie delen wel de vuurclan volksstam gelegen op de rechterhand welke zegels de kracht hebben om samen lekker intuïtief en spiritueel bezig te zijn. Verder zie ik in de vier gidsen die jullie elk om jullie heen hebben helaas ook geen raakvlakken. Verder heb ik het idee (corrigeer me Nicole als ik het fout interpreteer) dat 1wind dominant is over 13 draak vanwege het feit dat wind op een gab dag geboren is en draak niet. dus 1 wind is met extra gidskracht vanuit de Bron toegerust en mag ook nog eens de doelen stellen in huis die door toon 13 al zijn voorbereid.Anderzijds zijn jullie samen 14 en dat is denk ik is toch een evenwichtig getal …..dus twijfel ik even hoe ik dit moet interpreteren of dit wel of geen evenwichtige relatie kan worden

 18. Marion schreef:

  Dag Nicole, waarom is bij jouw in het zielepad toon 10 de toon van manifestatie terwijl ik op een andere site van timetools2013 lees dat de tien in het levenspad daar focus heet en juist plek 12 op het levenspad daar manifestatie wordt genoemd? verder staat bijv in het maanwavespell in jouw boek blz 92 op toon 9 dat de kracht van rode aarde bij mensen behorend bij dit zielepad hun doorzettingsvermogen vergroot en hun kunnen mobiliseren. Terwijl timetools deze negende plek in het levenspad uitlegt als dat de kracht van rode aarde de personen die in dit levenspad vallen juist speelsheid brengt. Waar zit dit grote verschil van interpretatie in?

 19. Eliska Oostenbrink schreef:

  Mijn zegel is de gele ster, toon is 13 & levenspad is gele krijger.
  Kan je me meer vertellen hierover?

  Liefs en licht,
  Eliska

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *