Vraag en Antwoord

Inhoudelijke vragen 13 Manen Kalender

Heb je ook een vraag? Mail ons naar info@mayatzolkin.com of stel hem hieronder.

Er lijken twee mayakalendertellingen in omloop. Hoe zit dat?

Dat kun je hier op deze website lezen.

Houden jullie de Argüelles of Calleman telling aan?

Wij werken met de 13 Manen Kalender, ofwel de Dreamspell telling van José Argüelles. Maar let op: ook Calleman hanteert niet ‘echte maya kalender – de Long Count/Lange Telling. Hij gebruikt wel de Tzolkin of de Cholq’ij die de Quiché Maya van Guatemala hanteren, maar niet de Long Count of 13-Baktun Cyclus van de oude Maya’s, omdat de ‘einddatum’ van Calleman uitkomt op 13 Ahau (28 Oktober 2011, 13 AHAU in de True Count), wat niet wordt ondersteund door welk maya monument, inscriptie of codex.

Ik heb net de laatste boek van Nicole E Zonderhuis gelezen maar ik zit direct met een probleem! Via een boek van B. Hand Clow heb ik maya teken laten bepalen op de site van Calleman en ik vind 2 zeer verschillende resultaten. Hoe zit dat??? 

Er zijn 2 tellingen in omloop: de Dreamspell telling van José Argüelles en de lange telling – the Long Count- van de Maya’s.
De Dreamspell is geen kalender die de Maya’s gebruiken. Het is een kalender die door José Argüelles ontworpen is voor wereldwijd gebruik. De Dreamspell brengt een jaar van 13 maanden weer terug in ons leven (en daarmee ook het getal 13 ). Hij combineert het zonnejaar van 365 dagen met de Tzolkinkalender, de heilige kalender van de Maya’s. Deze tzolkin kalender helpt ons weer te gaan voelen wat de energie is van een dag. De telling die José gebruikt zou volgens tegenstanders nooit enig verband hebben gehad met de Mayakalender, maar José zegt dat hij voor deze telling heeft gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Maya’s in de laaglanden van Yucatan. Er waren stenen met hiërogliefen (steles) waarop zowel de Gregoriaanse datum als de Maya datum stond. En vanaf dat moment is hij vooruit gaan tellen. (bron: peter Toonen) Vandaag de dag hanteren de Yucateca Maya helaas geen Maya kalender meer, sinds de brute verovering door de Spanjaarden. De Spaanse veroveraars hebben in de 16e eeuw alle boeken van de Maya’s verbrand en de Maya’s verboden om hun kalenders te gebruiken en hun ceremonies uit te voeren.
In de hooglanden van Guatemala heeft de oude kalender het wel overleefd. Hoewel er ook wel door sommige getwijfeld wordt of die telling nog wel klopt nadat het zolang in het geheim werd bijgehouden. Uit respect voor deze Guatemalteekse priesters mag de Dreamspell niet verward worden met “dé Mayakalender”- deze hoogland -long count telling.
In Nederland werken de meeste mensen met de Dreamspell telling: Peter Toonen, Lucas Slager, Herbert van Erkelens, Yumanix, PAN Ur, Kees Visser en Barbara Roth, Elvira van Rijn en Isabella Nave, en wij Mayatzolkin. Het boek van Aluna Joy Yaxkin gaat hier ook van uit, al begint ze ergens naders te rekenen.(Zie vraag hieronder)

Maar welke telling is nu beter?

José zegt hierover: “Er is geen conflict. De twee tellingen zijn profetisch met elkaar verbonden. In beide tellingen vindt je de waarheid weerspiegeld.”

Er wordt wel eens gezegd dat je zegel in Long Count iets zegt over wie je bent in dit leven, hoe je je gedraagt, en dat je Dreamspell zegel iets zegt over het pad van de ziel.
Ik kan dat niet zo beoordelen.
Toen ik in Guatemala was, en daar dagenergie ceremonies bijwoonde door kalenderpriesters, heb ik ervaren dat de energie volgens de Long Count erg klopte met de dag. Later hier in Nederland leerde ik de Dreamspell kennen en zag ik deze dagenergie terug in wat er hier gebeurde. Juist doordat het klopte, heb ik geen reden gehad om er aan te twijfelen. Zo ook met de mensen die ik uitrekende; zij pasten bij het zegel dat ik bij hen had uitgerekend. Ik voelde me tevens erg aangesproken door het idee achter deze Dreamspell kalender dat er van uit gaat dat met een andere perceptie van tijd en kalender er misschien wel eens een heel andere maatschappij zou kunnen ontstaan. Wat zou ik graag willen dat geld en macht niet meer heersen.
Hoe meer ik me in de Dreamspell verdiepte, hoe meer ik alle lagen ervan ontdekte en na nu 9 jaar studie ontdek ik nog steeds nieuwe lagen. Het kan mensen werkelijk helpen hun pad te vinden.
Ik herken mezelf terug in de Dreamspell telling als Rode Planetaire Hemelwandelaar. De Hemelwandelaar is de boodschapper, zowel voor boodschappen van boven naar beneden, als andersom. Maar ook horizontaal. Toon 10 is de Planetaire Toon van Manifestatie. Dat zijn mensen die goed iets neer kunnen zetten. Dat klopt.
Maar hoe zit dat met de Long Count? In de Long Count ben ik 4 Tzikin, ofwel 4 Vogel (vergelijkbaar met Dreamspell Adelaar). De uitleg van de Long Count verschilt vaak met die van de Dreamspell en Tzikin is daar dan ook de boodschapper, terwijl het 13de zegel (Dreamspell: de Hemelwandelaar) daar Aaj heet, Rietstengel. Dat is de beschermer van familie en het gezin. Hij brengt vrede en harmonie in al zijn relaties. Toon 4 is heel praktische en kan dingen goed voor elkaar krijgen.
Zo zie je dat voor mij de betekenis eigenlijk hetzelfde blijft: Hemelwandelaar of Tzikin.

Ik nodig iedereen uit om zelf te kijken welke telling en systeem hij het fijnst vindt. Het is daarbij belangrijk om de passende uitleg naast de juiste telling te houden.
Long Count berekenen: https://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/index.php
Dreamspell berekenen: https://starroot.com/cgi//daycalc.pl

Wat voor mij doorslaggevend is om voor de Dreamspell te kiezen is je geboortegolf, ofwel Wavespell van bestemming. Hier ligt de les die je ziel gekozen heeft dit leven te leren. Tot nu toe is dat iets waar iedereen die ik ken een rode blos van krijgt, zo kloppend is dat. En dan zie ik dat het leven er doorheen stroomt. En daar gaat het om!

Discussie over de verschillinde tellingen:


Ik heb het boek Maya-astrologie van Aluna Joy Yaxkin doorgelezen en geprobeerd mijn eigen horoscoop daarmee te maken. Ik dacht dat het 13 Manensysteem hetzelfde systeem was, maar dat is niet zo, hè? Kun je misschien aangeven wat de verschillen zijn en of je ze eventueel in combinatie kunt toepassen?

Aluna is in de leer geweest bij o.a. Quiche Maya in Guatemala. Daar zijn verschillen t.o.v de Yucatan Maya in Mexico. Vooral heeft Aluna veel kennis doorgekregen van haar gidsen en rechtstreeks van de 20 zonnezegels zelf.
De grote verschillen zijn:
1) Aluna begint het jaar op 21 maart, i.p.v. 26 juli. Maar dat heeft voor de berekening geen invloed. Je kunt hier je je berekening nog eens checken, klik op TZOLKIN CALCULATOR bovenin.
2) de antipode (uitdaging) en analoog (verwanten) staan omgekeerd in de tekening maar verder noemt ze het hetzelfde. De occult noemt zij blinde vlek. Maar… ze noemt daar alle zegels in die kleur.
Zelf merk ik dat er wel degelijk een relatie is met een zegels uit de kleur reeks, vooral bij de uitdagingen. (Zie werkboek p. 81,82,83)

Vergeleken met de Quiché is de omschrijving die zij geeft wel weer erg 13 Manen Kalender.
Je kunt ze dus absoluut met elkaar combineren. Lees de omschrijvingen maar eens, dan zie je hoe het overeenkomt. Ik ervaar het zelf ook als de energie omschreven door Aluna.p86. Ik ben in de war geraakt door de poorten van de Dreamspell, die zijn namelijk niet allemaal rood. Ik dacht dat je een Kasteel in zou gaan via de poort. Wat geeft de poort dan voor informatie?

Dat klinkt inderdaad logisch, een poort als entree.
De poort van een Kasteel is echter het eerste zegel van de 4 Wavespells in de kleur van het Kasteel zelf. Deze geeft een energie aan het Kasteel.
Rode Kasteel; Poort is de Draak = geboorte – Hof van Geboorte, c.q omwenteling (als wedergeboorte)
Witte Kasteel: Poort is de Wereldoverbrugger = dood – Hof van de Dood (of door de dood heen – de overbrugging)
Blauwe Kasteel: Poort is de Aap= Magie – Hof van Magie
Gele Kasteel: Poort is de Krijger= intelligentie – Hof van intelligentie
Groene Kasteel: Poort is de Maan= Water en zuivering. !!! Maar 5 is de +1, net als 13: de betovering en het synchroon zijn met al wat is. Dus Hof van Synchronisatie.


Het valt me op de 
kernwoorden van de Zegels en Tonen in het werkboek (p70/71) verschillen van die in de agenda (p54/55). Klopt dat?

Ja dat klopt inderdaad. Voor een uitgebreide uitleg en motivatie, klik hier.Dag en Plek van Geboorte

Een vriendin van me is op 15 mei grootmoeder geworden van een kleindochter in Nieuw Zeeland. In Nieuw Zeeland was het 9.00 15 Mei maar bij ons in Europa was het nog 21.00 14 Mei 2007.
Moet je alles terugrekenen naar de tijd in Mexico? Het sterrenbeeld van 14 mei is echt heel anders dan van 15 mei: Gele Magnetische Ster

Omdat de dagenergie gestuurd worden door de zon, is dus ook het zonnezegel bepaald door de zonsopkomst. Als daar de zon al op is en daar de Witte Galactische Wind zijn energie al doet gelden, zitten wij dus nog is de schemer van de vorige dag, de Rode Resonante Draak.
Onze nieuwe aardbewoner is op de tijd ter plekke in Nieuw Zeeland geboren op 15 mei, en dus een Witte Galactische Wind.


Mijn dochter is geboren precies middernacht 25 op 26 juli 2002. Beide bijzondere data dus! waar ik toen nog geen weet van had overigens! Ik heb als geboortedag mogen kiezen en heb 25 juli genomen gezien bevaldag en 26 juli was nog helemaal blanco. Maar hoe is volgens jullie nu haar galactische signatuur? Gele Solaire Ster of Rode Planetaire Maan?

Omdat de dagenergie gestuurd wordt door de zon, is de dagenergie het sterkst midden op de dag.
Om 00.00 uur zit je qua energie tussen de dagen, en kun je zeggen dat de energie ook tussen beide energieen in zit. Waarschijnlijk zal je dochter van beide zegels en tonen weg hebben.
Met in acht neming dat ze ook nog eens op deze speciale datum geboren is. – tussen de dag buiten de tijd en de eerste nieuwe dag van het jaar.
Ik zou zelf zeggen dat ze op 26 juli geboren is. Ze heeft duidelijk gewacht tot dat moment, anders had ze alle tijd om de dag ervoor te komen. En ze is dan de allereerste boreling van die dag en dus ook van dat jaar, Planetaire Maan. Wow, wat een sterk willetje heeft die dame. Het is zeker een heel bijzonder moment.
Officieel hoort 00.00 uur tot de nieuwe dag. 23.59 is de ‘oude’ dag. En traditioneel is de dag buiten de tijd geen dag in de tijd, dus kun je dan ook niet geboren worden.


Ik ken drie mensen die geboren zijn op 16-3-46
Het zou betekenen dat ze allemaal dezelfde mayahoroscoop  moeten hebben. Het zijn drie zeer verschillende karakters deze drie mensen. Dus dat klopt niet. Ze zijn alledrie Rode Zelfbestaande Aarde met dezelfde analoge zegel en uitdaging  en  11 zaad als steungids en ook dezelfde gids. Hoe  en waar kan ik het verschil vinden? Willen jullie me de weg wijzen?

Ja dat is lastig, maar ik kan het uitleggen. Het heeft meerdere aspecten:
De 13 Manen ‘horoscoop’ zegt iets over het pad van de ziel. Ieder van jullie, of jullie ziel, heeft hetzelfde doel gekozen in dit leven. Alleen zullen jullie alle drie op een ander punt staan in dit pad. Ik heb vaker gemerkt dat mensen die zich niet spiritueel ontwikkelen ook niets of weinig eigenschappen hebben van hun zonnezegel. Zij hebben de verbinding met hun zielenpad verloren. Het zielenpad verschilt van je gewone leven en het pad dat je daar loopt. Daar komt bij dat ieder van jullie in andere omstandigheden is grootgebracht. Dat maakt jullie anders in doen en laten. Het is als het verschil tussen je teken en ascendant bij de gewone horoscoop. Daar is de ascendant het masker dat we dragen wanneer we ons in het sociale leven bewegen.
In de tweede plaats is je zonnezegel een potentie die je kunt aanboren; het is het geschenk dat jíj bent aan het leven zelf. Niet iedereen zal zijn geschenk volledig openen, ofwel al zijn talenten ontwikkelen.
In de derde plaats kan de tijd waarop iemand geboren wordt verschillen. Vlak na 00.00 uur is er nog de invloed van het zegel van de dag ervoor en dicht bij 24.00 uur is er al invloed van het zonnezegel van de dag erna.
In de vierde plaats zie ik dat veel mensen angst hebben om in hun kracht te staan en dus hun zonnezegel-talent ontwijken. Ze schieten dan door naar de karaktereigenschappen van de hun steunzegels. Dat gebeurt ook als ze op slechte voet staan met een van deze zegels. En dan schieten ze naar de minder leuke eigenschappen van dat zegel. BV Jullie zijn AARDE en die zou goed moeten kunnen volgen. Veel leiders (politiek en zaken) zijn AARDE en kunnen juist niet volgen en worden daarom leider. In het teken zie je een vraagteken, dat staat symbool voor de oorschelp; het vermogen om goed te kunnen luisteren. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand juist dan een kletskous is en nooit luistert. Dit is de schaduwkant van de WIND. WIND staat ook voor flexibiliteit. Als je die niet hebt als AARDE (dus op slechte voet staat met dit aspect) dan kun je te stram worden, of koppig. En dat heeft ook weer effect op de andere kant van de weegschaal; de HAND. Dan wordt de mooie HAND kwaliteit tot een grip willen houden en controle drift.
Zo zie je dat er gelukkig nog veel aspecten zijn die er voor kunnen zorgen dat we allemaal anders zijn, allemaal uniek.

Hoe interpreteert men het geboortezegel en levenspad van mensen geboren via een keizersnede op een door de gynaecoloog zelf bepaalde dag?

Mijn antwoord daarop is niet perse vanuit de Dreamspell, wel meer vanuit de Maya en sjamanistische visie op het leven: ook bij dergelijke bevalling is het de ziel van  het kind, of Great Spirit, die bepaalt hoe de zwangerschap loopt en dat er complicaties optreden die de geboorte bespoedigen. Het kind wil echt in een bepaalde periode geboren worden, in een bepaald Wavespell met specifieke opdracht. En het klinkt voor onze Westerse oren dan heel raar, omdat wij geloven dat de agenda van de arts bepaalt op welke dag het kind komt, maar het alleen de ziel van het kind weet hoe hij zelf de geboortedatum heeft bepaald.Galaktisch Kompas

Kun je met het galactisch kompas ook de uitdaging en de analoog, het ‘maatje’, vinden?

Dat klopt, als is het gemakkelijker te onthouden als je je ’20 vingers en tenen’ kent.:
Uitdagende kin: die ligt er precies ertegenover. Op zowel binnenste als buitenste ring.
Analoge kin/maatje:
Binnenste ring: trek een middellijn tussen Hemelwandelaar en Wereldoverbrugger ( 2 maatjes) en/of Krijger /Nacht (2 maatjes) en spiegel t.o.v. deze as.
Buitenste ring: idem tussen Hond – Maan (2 maatjes) en Zon en Storm (2 maatjes)
Van deze 4 combinaties is er altijd wel één voor je het makkelijkst te onthouden. Welk vind je het makkelijkst?


Ik heb een vraagje over het (overigens erg leuke) galactische kompas. Ik vroeg me af waarom op de groene schijf ook 05.13 en 25.13 in lichte letters staan vermeld.

Dat zijn de 13 Manen Kalender data. Kijk maar bij 26 juli. Daar staat dag 1 van Maan 1. En bij 29 augustus staat: 07.02= dag 7 van maan 2.
Die kun je dus ook gebruiken om te rekenen.Schrikkeldag

Hoe zit dat nu precies met de schrikkeldag 29 februari? Je kunt toch niet net doen of die niet bestaat en dan een dag overslaan?

Hierover kregen we de volgende email van José, alias Votan, waarin hij alles nog eens helder op een rij zette.

Message from Votan regarding the 0.0 Hunab Ku or February 29
The 13 Moon/28-day calendar is a perfection of harmony that reflects and is synchronized by the synchronic order. This is a purely fourth-dimensional order of reality, and its perfection of chromatics and harmonics establish cycles of time that are in absolute harmony with the higher dimensional order of reality. For this reason, within its own system, the 13 Moon/28-day calendar does not recognize the 29th day of February, for it would disturb and place out of synchronization this calendar with the higher dimensional cycles.
However it does account for this day as 0.0.Hunab Ku. This day occurs every four years precisely between the 22nd and 23rd days of the Galactic Moon, and can be viewed as an extra day out of time which is no day of the week, moon or the galactic spin (Dreamspell count), hence 0.0.Hunab Ku. This is an especially spiritual day since Hunab Ku refers both to the center of the Galaxy and to the Supreme Creator, One Giver of Movement and Measure.
In the Telektonon, the 22nd day is the 16th day of the Cube Journey, while the 23rd day is the Navigation Tower. This means every four years the journey from the Cube of the Law to the Navigation Tower takes an extra day to participate in the all transcendent order of the Hunab Ku, the center of the matrix of galactic creation. The magic of this day 0.0.Hunab Ku, is further enhanced by the fact that in the Dreamspell count it always occurs between a Monkey day (power of Magic), and a Human day (power of Free Will). This year 0.0.Hunab Ku will occur between 11 Monkey and 12 Human. Those who understand the Dreamspell will know how to spectralize time on this special day, and returning from the matrix of galactic creation, invoke the Crystal Human in the Navigation Tower on the 23rd day of the Galactic Moon.
Since the 0.0.Hunab Ku is at the center of the matrix of galactic creation, a pure interdimensional channel opens up on that day. Being at the center of the matrix, its oracle is taken from the matrix time cell. Thus, the Oracle of 0.0 Hunab Ku (green as the kin at the center) has the yellow Sun for its analog first watch, the red Earth for its guide in the second watch, the white Mirror for its antipode in the third watch and the blue Storm for its occult power in the fourth watch. The “tones” of the seals are all 0.0, sign of the interdimensional time-transcending channel. The seal of the Hunab Ku is the well-known Hunab Ku symbol.
Anyone born before noon local time on 0.0. Hunab Ku this year will be a spectral monkey, and afternoon will be a crystal human.

Heb je ook een vraag? Mail ons naar info@mayatzolkin.com

25 Reacties op Vraag en Antwoord