Maan

Deel hier je ervaringen met de Rode Maan; Maan dagen, Maan mensen en Maan Wavespells:


MULUC: moee ‘loeek – Rode Maan

Bezit de initiërende kracht van Het Rode Oosten

Ik ben MULUC; MAAN; ik ben je gevoelsbewustzijn
Ik breng je je herinnering aan GOD

Muluc leeft via de rede of het verstand. Het kan een behoorlijk mentale zon zijn. Zoals alle andere oostelijke zonnen initieert het en geeft geboorte, maar ook formuleert het de creatieve pulsering en draagt deze over. Het leeft in gemeenschapsbewustzijn. Muluc werkt daarbij zuiverend door op een mentale manier de stroming van de levensenergie helder te krijgen. Dit maakt hem zeer emotioneel, verbeeldend en zelfs paranormaal begaafd. Muluc kan romantisch en vatbaar voor fantasieën zijn. Het heeft de neiging om te domineren door sterke gevoelens te projecteren. Muluc wordt uitgedaagd om zijn “zelf” te beheersen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat het begonnen is.

Chakra: basischakra – geleiden
Planeet: Mercurius
Aarde familie: 4-punts familie = Poort familie
Stam: bloed stam (Slang, Wereldoverbrugger, Hand, Ster, Maan)
Tijdcel: 3 – Verwerking – formuleren (Maan, Hond, Aap, Mens)

© Bovenstaande zegels aan de linkerkant zijn handgetekend door Aurora. Beschrijvende Zegel tekst Aluna Joy Yaxk’in. – vertaling: Peter Toonen. Affirmaties (Ik ben…) : Rita van Vliet

Rode Maan Wavespell
kin 209 t/m 221

Innerlijke zuivering
Universeel Water, Zuiveren, Stroming

Zegel Maan: Maan is de kracht van het zuiverende water. Emoties zijn als water. Water dat stilstaat vervuilt; emoties die niet mogen stromen vervuilen je lichaam en geest. Laat zijn wat er is en observeer je emoties zonder oordeel.

Maan Wavespell: Dit is het eerste Wavespell in het Groene Kasteel van betovering. Na het laatste zegel van het vorige Wavespell- de Kosmische Ster:  de kunst van het zijn – arriveren we bij deze gevoelige Maan. In onze maatschappij is fijngegevoeligheid iets geworden dat niet gewenst meer is. Maar in oude tijden was het een gave; de fijnbesnaarde mens die dicht in contact stond met zijn gevoel, intuïtie en lichaam kon de stam vertellen wat juist was en wat niet, wat veilig , wat eetbaar was en wat de waarheid was. Maar om goed te kunnen aanvoelen is zuiverheid nodig, van lijf en leden én van geest en eigen emoties. Eigen emoties en ervaring kunnen enorm het beoordelingsvermogen beïnvloeden. Wie het leven durft te voelen zal uiteindelijk in staat zijn om ‘kosmisch’ te ‘zijn’. Dat is het pad van dit Wavespell.

Maan gaat over veel gevoelens en emoties. Maan is universeel water; de zeeën, de rivieren, het water in je lichaam, het water van de baarmoeder, je tranen, je zweet. Water is voorwaarde voor alles wat leeft.
Emoties: Tijdens de Maan Wavespell zou je emotioneel flink op hol kunnen slaan, met veel tranen, woede en dramatiek. En jij niet alleen maar anderen ook, dus hoed je. Maar weet dat dit alles tot doel heeft om er gereinigd uit te komen.
Reinigen: Het is raadzaam om je goed te reinigen met water, ga naar de sauna om te zweten, drink veel water. Zorg dat alle processen in je lichaam goed doorstromen. Met een goed doorstroomd maanlichaam kun je situaties en mensen zeer goed doorvoelen. Je weet wat waar is en wat niet. Je fungeert als antenne die de niet gesproken woorden opvangt.
Oude pijnen: Mensen geboren in dit Wavespell kampen veelal met heftige emotionele gebeurtenissen die in hun jeugd hebben plaats gevonden die vervolgens vanwege de heftigheid toen in een beerput zijn gedaan. Om niet meer open te gaan. Daar begint het te stinken en vraagt aandacht – het wil gezien worden. Uiteraard kunnen we,  inmiddels als volwassen mens, daar wel naar kijken. Het is de kunst dat te durfen.
Ook oude pijnen kunnen dit wavespell omhoog komen.  Zie het, en vooral – voel het – voel het helemaal en laat het zijn – laat het stromen- pas dan zal het gereinigd kunnen worden.

© tekst en beeld Nicole E. Zonderhuis, Mayatzolkin.com

 

4 Reacties op Maan