Woordenlijst

Tzolkin
Ook wel genoemd: Harmonische Module, Mayakalender,Galactische kalender.
De 13 Manen Kalender van 365 dagen wordt gecombineerd met een cyclus van 260 dagen. Deze kalender van 260 is de Tzolkin. Het is een eeuwenoude kalender is de heilige galactische kalender van de Maya’s. Zij gaan er van uit dat elke dag anders is. Elke dag heeft zijn eigen energie en zijn eigen functie. Deze 260 dagen zijn een combinatie van 13 tonen en 20 zonnezegels. Elke combinatie wordt een ‘kin‘ genoemd. De Tonen lopen van 1 tot en met 13. De Zonnezegels hebben namen als Draak, Wind, Nacht, Zaad, Krijger, Aap, etc.

De Dag Buiten de Tijd
De dag valt elke jaar op 25 Juli. In de 13 Manen kalender is 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar. 25 Juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd. Het is een dag waar de verbinding wordt gelegd, waarin het oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. Een dag van bewust-zijn. De Dag Buiten de Tijd is de ‘Galactic Be In’ waarin wij vieren dat we allemaal kunstenaars zijn, medescheppers van de Ene Schepping, als galactische wezens, levend als mensen op planeet Aarde. Samen met de viervoetigen, de gevleugelden, de bomen, de planten, de stenen, het water, lucht en vuur. Deze dag voor vrede en cultuur wordt wereldwijd gevierd. Vele duizenden verenigen zich via de krachten van liefde en telepathie, om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie met de aarde.

Solaire verjaardag
De dag van je geboorte in het solaire jaar, dus het jaar van 365 dagen.

Galactische verjaardag
Een dag met hetzelfde toon en zegel als op de dag van je geboorte.

Wavespell
Letterlijk; een Golfbetovering. Een reeks van 13 wordt een Wavespell genoemd. Het kunnen de 13 Manen van het jaar zijn, de maan die 13 maal rond de aarde draait als de aarde een keer rond de zon draait. De 13 komt in de 13 Manen Kalender ook terug in de Tonen. Een wavespell is een golfbeweging in 13 fasen, die wordt gebruikt als een meeteenheid in de Dreamspell. Het werkt als een fractal, omdat je de wavespell kunt zien in een jaar met 13 manen, een reeks van 13 dagen, of als reeks van 13 jaren. De Tzolkin heeft 20 Wavespells; 20 maal een reeks van 13 tonen.(= 260)

Dreamspell
De Tzolkin weergegeven (en beleefd uiteraard) in 5 kastelen van 4 wavespells= 20 wavespells.

Aarde Familie
Een van de vijf sets van vier kleur gecodeerde zegels. Door de combinatie van 365 met 260 blijkt een bepaalde dag in het solaire jaar altijd te vallen op een van de 4 zegels.
Het is ook de horizontale weergave van het Planeet Holon, de verdeling van de 20 zonnefrequenties over het oppervlak van de Aarde. Aarde heeft daarom niets te maken met het zegel Aarde, maar met de Aarde als aardbol/planeet.

Polaire familie – streep
Zij vertegenwoordigen de lagen van ons bewustzijn; reptielenbrein, instinctief-, bewust- en universeel bewustzijn.
En ze geven de seizoenen van de kalender aan.
Essentiële/Kardinale familie – 1-punt
Zij zijn in de dreamspell de wavespells van die kleur. Rode Draakwavespell in het Rode Oosten, Gele krijger in Gele Zuiden, etc.
Kern familie – 2-punten
Zij vormen de kern van de Aarde. Het zijn de zegels waarop de equinoxen altijd vallen.
Signaal familie – 3-punten
Elke dag buiten de tijd valt op een van deze dagen!
Het zijn de jaardragers in het oude Azteeks systeem.
Poort familie – 4-punten
Dit zijn de jaardragers in de 13 Manen Kalender.

Planeet Holon
zie afbeelding bij Aardefamilie

Kasteel van Bestemming
Omdat je solaire verjaardag altijd valt op een zegel uit je eigen familie kun je een kasteel zoals je die kent van de dreamspell invullen met jouw eigen verjaardagen. Elk jaar op je Solaire verjaardag ga je een nieuwe energie in. Op je 52ste verjaardag ben je rond.

Kin
Elke combinatie van een toon met een zegel wordt een ‘kin‘ genoemd. Kin = Verwantschap; Galactische eenheid van maat; basis van ratio’s en verhoudingen; één dag; één van 13 wavespell- eenheden; elke mens; elke Galactische Poort. (in Maya: kleinste eenheid)

Galactische Activering Portalen – GAP
De Tzolkin heeft 52 donkere vakjes, de zogenaamde Galactische Activerings Poort dagen, kortweg GAP’s genoemd. Dit wordt het weefgetouw van de Maya’s genoemd. Op deze dagen zijn de sluiers tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid dunner, je bent dan sterker verbonden met Hunab K’u, het hart van de melkweg, de Bron. Op die dagen kun je makkelijker op één lijn komen met de aarde- als de kosmische energie.

Weefgetouw van de Maya«s
zie GAP

Kerndagen
Het is de middelste kolom van de Tzolkin, vanaf Kin 121: Rode Zelfbestaande Draak (4 Imix) t/m 10 Ahau. In deze dagen is de energie heel sterk ‘hier en nu’ gericht, en dat kan als zeer intens worden ervaren. Houd je aandacht in die dagen bij jezelf en vooral niet te veel bij verledenof toekomst. Kerndagen kunnen je uiteindelijk helpen om te centreren in het hier en nu!

Jaardrager
De galactische signatuur van de eerste dag van het jaar (26 juli), een Storm, een Zaad, een Tovenaar of een Maan.

Schildpaddag 
Een dag in dezelfde toon als die van de maan wordt een Schildpaddag genoemd. Bv. dag 11 in Maan 11. Zo«n dag benadrukt de energie van de hele maan.

Hunab K’u – Jun’ab’ku
Hunab K’u is het hart van de melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Hunab K’u is de Ene Schepper van Maat en beweging, het hart van de melkweg waaruit volgens de Maya’s alle maat en en beweging komt.

13 : 20
De juiste frequentie behorend bij de 13 Manen Kalender! Een kalender die gebaseerd is op deze 13 x 20 = 260 dagen. In tegenstelling tot de 12 : 60 – de tijd gereguleerd door gemechaniseerde 60 minuten en 2 x 12 uren, dan wordt onze geest ook zo: een gemechaniseerde onregelmatigheid.

Baktun 
reeks van 144.000 dagen
Katun= 7.200 dagen, Tun = 360, Uinal = 20 dagen, Kin = 1 Dag

OH YUM, HUNAB K’U, EVAM MAYA, E MA HO!
Laatste zin uit het Gebed van de Zeven Galactische Richtingen. Deze zin wordt 3 x keer herhaalt als een mantra. Combinatie tussen Tibetaans en Maya en betekent ongeveer: Oh (heer/vrouwe) Hunab K’u, heilig is de eenheid tussen geest en natuur, wonderbaarlijk!

In Lak’ech
Maya groet in het Yucateca en betekent «ik ben een andere jij«

Mitakuye Oyasin 
Lakota groet, en betekent ‘aan al mijn verwanten’.

Servam Mangalam
Een groet, en betekent: Moge alle wezens gelukkig en gezond zijn.

Xa Ta Zac Xa Ta Amac 
Een groet, en betekent: Moge er vrede in jouw aanwezigheid zijn. of Moge de weg naar jou toekomen.

Quiché
Maya’s die leven in de hooglanden van Guatemala. Zij hebben hun eigen taal en cultuur, het QuichŽ. De kennis over de oude kalender is eeuwenlang mondeling doorgegeven. Er blijkt een verschil te bestaan tussen de QuichŽ telling en de Yucateca telling zoals José Argüelles die aanhoudt en waarop de 13 Manen Kalender is gebaseerd. Reken hier de datum uit volgens de Quiche telling

Yucatan
Schiereiland in Mexico, leefgebied van de Maya’s, waar de meeste tempels nog staan.

Pacha Mama
Moeder Aarde in Qechua, de taal van deIndianen in Peru.

Nawal Of Nahual
Nagual = begeleidende gids

Glief
Schematische afbeelding van een zegel. In o.a. Palenque staan stenen waar deze glieven in gebeiteld zijn.

Equinox
Ook wel evening genoemd. Op de dagen van de herftst- en lente evening staat de zon precies boven de evenaar, en zijn op de hele planeet dag en nacht even lang. Omdat het jaar 365,24 dagen telt, wisselt het precieze tijdstip waarop de zon boven de equator staat.

Solstitium 
Midzomer. Dit is op het noordelijke halfrond de langste dag van het jaar, de dag waarop de zon precies boven de kreeftskeerkring staat. Een zomersolstitium (21 juni) valt in principe altijd in de Kristallen Maan.

Nahui Ollin
Nahui Ollin is de Azteekse Zonnesteen, Nahui Ollin. De Azteekse Zonnesteen voorspelt het ondergaan van de vijfde generatie van de Zon door het schudden van de Aarde, en het geboren worden van de zesde generatie. Ollin is de Azteekse naam voor Aarde. Nahui Ollin is, voor wie bekend is met de 13 Manen Kalender, in de Dreamspell de Rode Zelfbestaande Aarde.

José Argüelles
Dr. José Argüelles is de persoon die aan het eind van de 80er jaren de Telektonon profetie heeft begrepen. Op heel mysterieuze wijze ontving hij een oude tekst van de Maya van een man uit Cuba, en dacht niet dat de tekst enige betekenis had. Nadat hij het had vertaald, realiseerde hij zich dat het de Telektonon Profetie was van Pacal Votan. De profetie praat over de periode tussen 1987 en 2013. Later kreeg José nog meer informatie, dit keer rechtstreeks van Pacal door middel van telepathie en intuitie. Sinds die tijd hebben José Argüelles en zijn vrouw Lloydine hun levens gewijd aan het verspreiden van deze kennis uit de Telektonon Profetie. JosŽ schreef meerdere boeken, als Earth Ascending & The Mayan Factor, en ontwikkelde op basis van zijn ontdekkingen met betrekking tot de Maya kalender, een Maya Dreamspellkalender van 13 Manen per jaar, en riep de wereld op deze meer natuurlijke kalender in te voeren.

Bolon Ik
1) Vrouw van José Argüelles, Lloydine (Witte Solaire Wind is haar galaktische signatuur )
2) Bolon = 9, Ik = Wind => 9 Wind./ Witte Solaire Wind. De galaktische signatuur van de geliefde van Pacal Votan, Bolon Ik, de hemelse geliefde, die verblijft op Uranus.
De hereniging van de twee geliefden staat symbool voor het herenigen van hemel en aarde, maar ook voor het herstellen van de harmonie in ons zonnestelsel. Het is namelijk ook de brug tussen de derde planeet vanaf de zon, planeet Aarde, en de derde gerekend van buiten ons zonnestelsel naar binnen toe, planeet Uranus. Hierbij wordt Uranus gezien als het geestelijke evenbeeld van de Aarde. (In het Indiase Sanskriet en in de Maya taal staat Uranus -Varuna in Sanskriet- voor zowel hemel als Uranus.) Pacal Votan is elke man in ons. Bolon Ik is elke vrouw in ons. Breng op die twee samen in jezelf en daarmee de Hemel op Aarde.

Pacal Votan
Pacal Votan was een Maya koning die op Aarde incarneerde in het jaar 631 en de aarde weer verliet in 683. Hij leefde dus 52 jaar op aarde. Pacal Votan stichtte de Maya stad Palenque in Chiapas, Zuid Mexico. Hij heeft veel tempels laten bouwen. In tegenstelling tot andere Maya’s was deze man een reus van 1.80 meter. Het graf van Pacal bevindt zich binnen de Tempel van Inscripties in Palenque. Gedurende zijn leven bloeide de Maya beschaving enorm op. Pacal liet een profetie na die bekend staat als de Telektonon. Aan het eind van de 80er jaren was het JosŽ ArgŸelles, die de Telektonon profetie begreep.

Valum Votan
Profetische naam voor José Argüelles als de verzegelaar van de cyclus. Hij is de ontdekker van de verborgen informatie schatten van de Steen van Palenque, de tombe van Pacal Votan. De laatste Votan uit de lijn van Votans voor het sluiten van de cyclus in 2013.

Tombe van Pacal Votan
De “pratende” steen van profetie in de Tempel der Inscripties Palenque, Chiapas Mexico. Op de dekplaat van het graf staan allerlei tekens, die veel informatie bevatten. o.a de ‘heldere tekens’. De tombe van Pacal Votan is verzegeld in 692 n.Chr. en geopend in 1952 n.Chr. Dat is 1260 jaar na het sluiten van de tombe. Het jaartal van het sluiten van de tombe 692 + plus 1320 is 2012. De eindtijd van de profetie. Dit graf met vele inscripties biedt allerlei voorspellingen en beschrijvingen van de wereldgeschiedenis. Alles kent zijn plaats in de tijd volgens de Maya’s. Het openen van het graf van Pacal Votan lag vast in de kalenders van de Maya’s. Vanuit de vierde dimensie is tijd hetgeen wat alles op zijn plaats doet zijn, tijd bepaald de derde dimensie. Tijd is een allesomvattende frequentie. In de westerse wereld is gekozen voor een 12 : 60 frequentie. De Natuurlijke tijd is een 13 : 20 frequentie. Door niet op de natuurlijke frequentie te zitten raak je het vermogen tot co-creëren, scheppen kwijt.

Palenque
Plaats in Chiapas, Zuid Mexico waar een ruine van een Maya tempelcomplex staat, waar bijzondere ontdekkingen zijn gedaan.

Telektonon
Naam van een van de meest betekenisvolle Maya profetieen die de afgelopen tien jaar zijn openbaar zijn gemaakt. Deze profetie spreekt specifiek over de tijdsperiode tussen 1987 en 2012.
Telektonon betekent letterlijk Çaarde-spirit-spreek-buisÇ (Tel Ek Ton On). Hierbij wordt verwezen naar de ÇluchtbuisÇ die loopt langs de treden van de trap die leidt naar de beroemde graftombe van Pacal Votan, diep onderin de Tempel der Inscripties te Palenque, Chiapas, Zuid Mexico. De spreekbuis laat de ziel van Pacal spreken vanuit het hart van de aarde. Boven is de buis gericht naar de toren van het Paleis van de Wind, tegenover de tempel. Hier verblijft zijn hemelse geliefde Bolon Ik in afwachting van haar hereniging met Pacal. 
De Telektonon is een derde-dimensionele kaart van een vierde-dimensionale tijd, waarin de dertien manen (Tun Uc) en de Dreamspell (Tzolkin) kalender samenvallen. Het is ook de wetenschap van profetie. Het is ook de verzameling van voorspellingen van Maya vorst Pacal Votan (631 – 711 n.C.). En het is ook het verhaal van de strijd tussen hemel en aarde binnen ons zonnestelsel. En binnen onszelf. 

Galactisch
1) toon 8 betreffend of de 8ste maan betreffend 
2) de Galaxis ofwel de Melkweg betreffend. Galactische tijd is de tijd die beschreven wordt door onze draaiing t.o.v. het centrum van de Melkweg. Precies zoals de maan rondom de aarde draait en de aarde rondom de zon, draaien we allemaal tezamen, zon, maan, aarde en de andere planeten rondom het centrum van ons sterrenstelsel de Melkweg.

Siderisch
de sterren betreffend

Planetair 
1) toon 10 betreffend of de10de maan betreffend 
2) de aarde betreffend.

Crystal Meeting
Of Crystal. Een bijeenkomst op een dag met toon 12, de kristallen toon. Dit is een goede dag voor samenkomst.

Pleiaden/ Plejaden
” De Maya waren zich ook bewust van hun nauwe band met de sterrengroepering de Pleiaden, en de omloop van het zonnestelsel om de ster Alcyone heen, de belangrijkste ster van de Pleiaden. De Pleiaden worden ook wel de 7 zusters genoemd. Vanuit de aarde zien we 7 sterren in de constellatie de Pleiaden. In werkelijkheid zijn er 8 sterren en onze eigen Zon is klaarblijkelijk de 8e ster van de constellatie van de Pleiaden. De hele sterrengroepering inclusief ons zonnestelsel vormt een onmetelijk spiraalsysteem in de melkweg. Het duurt ongeveer 26000 jaar voor dat onze Zon een keer rond Alcyone is geweest. De Maya noemden dit de Grote Cyclus. Er komt een streep licht door Alcyone heen die zich uitstrekt in de spiraal. En terwijl onze zon rond Alcyone loopt, gaat het in en uit deze band van foton deeltjes. Onze Zon is 2000 jaar per keer in de foton band en dan weer 11000 jaar eruit. De Zon loopt om Alcyone heen en onze Aarde loopt rond de Zon. Als resultaat hiervan maakt de Aarde contact met de Fotonenband voordat de Zon dat doet. Terwijl de Zon de fotonenband nadert, gaat de Aarde in en uit deze band totdat de hele omloop van de aarde zich er in bevindt.”

Banner of peace
Banner of peace, of Vaandel van Vrede is een symbool voor ‘Eenheid van alle mensen’. De drie rode kleine stippen binnen de ene grotere rode cirkel tegen een witte achtergrond.

Obsidiaan (lavaglas)
Obsidiaan is natuurlijk magmatisch glas dat de volkeren die geen metaalnijverheid bezaten, gebruikten voor de vervaardiging van gereedschappen en wapens: messen, pijl- en speerpunten. De Maya’s, meesters in het uitsnijden, maakten echte kunstwerken van obsidiaan, zoals grote, ingewikkeld gevormde scepters, die uit één stuk vulkanisch glad werden vervaardigd. Tevens werden dunne flinters obsidiaan gebruikt als spiegel. Het Zonnezegel Etznab is hetzelfde als Obsidiaan, omdat daarmee zowel het mes als de spiegel wordt bedoeld.

Jade
Halfedelsteen, vaak groen van kleur, die vaak geassocieerd wordt met mineralen met dezelfde kleur, zoals nefriet of jade•et. Het groen, zowel bij de Olmeken als bij de Maya’s het levenssymbool, wordt als magisch beschouwd. Men legde sieraden en maskers in het graf van een overleden koning. Jade, door de Maya vereerd vanwege zijn schoonheid en bijzondere krachten, stelde de oude steenbewerkers voor serieuze problemen. Jade•et, de vorm van jade die wordt gevonden in Midden-Amerika, is zeer hard. Het vereiste grote vindingrijkheid en volharding om het met primitief gereedschap te bewerken. Niet alle groene stenen die de Maya bewerkten waren echte jade. Modern onderzoek heeft uitgewezen dat veel artefacten die geacht werden van jade te zijn in werkelijkheid bestaan uit andere mineralen als bijvoorbeeld serpetijn, kwarts of groene albiet. De Maya kenden de verschillen en reserveerden de beste kwaliteit jade voor hooggeplaatste figuren en de belangrijkste religieuze ceremonies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *