Hunab K’u

Hunab K’u is het hart van de melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Hunab K’u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de melkweg waaruit volgens de Maya’s alle maat en en beweging komt.

Hunab Ku wordt gezien als zender van uitstralende energie/informatie. Het gebruikt sterren als lenzen om energie naar planeten te zenden. Voor onze Aarde is de Zon (“Kin” in Yucatec taal) de hoofd overbrenger voor de energie van Hunab Ku. Het is de lens waardoor Aarde direkte galactische informatie ontvangt. De pulsen van Hunab Ku worden gezien als een taal, of code/energieën opgeslagen in de “Tzolkin,” een universele harmonische module die elke mogelijke combinatie van Hunab Ku in zich draagt. Het is de Heilige Kalender. Hunab K’u is het numeriek verband tussen de getallen 13 en 20. Zij representeren beweging en maat; energie en vorm; geest en ziel. Geometrisch kan Hunab K’u worden gesymboliseerd door een vierkant in een cirkel.

Hunab K’u is zowel het één als het ander, als noch het één, noch het ander. Het is mannelijk én vrouwelijk en toch is het onzijdig. In Guatemala noemen ze het ook vaak: Hart van de Hemel én hart van de Aarde. De kleur is in deze afbeelding groen- wit, maar kan ook groen – lichtblauw zijn.

“Heel lang geleden bestond er volgens de grootouders geen dag en geen nacht.
Hunab K’u was het enige dat bestond. Hunab K’u was het middelpunt.
Hunab K’u was de bron zonder einde.
De grootouders zeiden tegen de dochterwinden
dat ze de makrokosmos tevoorschijn moesten blazen.
Hunab K’u verborg zich en verdeelde zich in nicht en neef.
Samen zongen zij het scheppingslied.
In alles wat er bestaat – het heelal, de melkwegstelsels,
de zon en de aarde – weerklinkt die stem.
Licht en duisternis en al het bestaande zijn slechts een lied van Hunab K’u.
Hunab K’u slaapt in alle genoemde en ongenoemde dingen.”


(Uit: Medicijnvrouw, Lynn V. Andrews)

Het is nu aan jou om Hunab K’u te wekken in jouw aanwezigheid.
‘Word wakker, de dageraad is aangebroken’ *

OH YUM, HUNAB K’U, EVAM MAYA, E MA HO!

This
symbol is called
the Galactic Butterfly
which is said to represent all of
the consciousness that has ever existed
in this galaxy. This is all of our physical ancestors
both human, animal, reptile, fish, shell fish, plants as well
as the consciousness which organized all of the raw material from
whirling disk into stars then planets and solar systems. Big Meaning. So
big that the original Maya had no symbol for this. In their civilization it was like
having no name for God. Just knowing the concept was good enough. Later this pattern
was devised by Toltec or Zapatec weavers as a pattern for blankets and this is where Jose Arguelles
came across it. He called it Hunab Ku. The indigenous peoples call it “The Galactic Butterfly”. Butterflies are seen
as ancestors returning for a visit to physicality. Wearing one of these symbols is very powerful as it broadcasts your
reaching to actively join the consciousness of our galaxy.

Ian Xel Lungold

 NIEUW: Afbeelding van Hunab ‘K’u op 1 x 1 meter.


 

Maya gebed

Oh Tzacol, Bitol,
Kijk naar ons,
Luister naar ons,
Verlaat ons niet
Oh Grootvader die in de Hemel is en op de Aarde
Hart van de Hemel, Hart van de Aarde
Geef ons onze afstammelingen en onze opvolgers
Terwijl de Zon wandelt en er is helderheid
Oh Grootsheid, Laat de dageraad aanbreken
Geef ons goede wegen, rechte wegen zonder hindernissen
Laat er Vrede zijn en Geluk
Geef ons een goed leven en een nuttig bestaan
Oh Huracan, Ixmucame, Grootmoeder Zon, Grootmoeder Licht
Word wakker, de dageraad is aangebroken


MAYA-Gebed naar HUNAB K’U – voor de nacht

Dzu bulul h’yum k’in, dzu tip’il x’yum ak’ab.
[Meester Zon is al ondergegaan, en Meesteres Nacht is opgestaan.]

Pepenobe cu lembaloob ichil u lol caan.
[De vlinders stralen temidden van de hemelse bloemen.] 

C’tucule tian ti teche C’Hunab K’u.
[Onze gedachten zijn in jou, geliefde Gever van Beweging en Maat] 

Tumen teche c’azaholal, ta k’ab c’k’ubicba
[Omdat jij onze hoop bent; we geven onszelf over in jouw handen]

Tech a uohel baax ca mentic t’etel Hunab K’u
[Jij weet wat je van ons zal maken, Hunab K’u] 

Ak’abe Hunab K’u, a k’ab cuk’alala
[De nacht, Hunab K’u, is jouw hand die zich sluit] 

T’ichele cu yuchil tu lacal
[En daar binnenin gebeurt alles]

Hebix u top’ol nek’e, hebix u hok’ol yalche y tip’il lol
[Als het zaad ontkiemt, als de bloem te voorschijn komt en bloeit] 

Beyo hebix u zihil lacal tu k’ab Hunab K’u
[Op die manier wordt het menselijke wezen geboren] 

Bel u yuchul tu lacal tu k’ab Hunab K’u
[Op deze manier gebeurt alles in God’s handen]

Calanten in Hunab K’u! Calanten!
[Zorg voor me, Gever van Beweging en Maat! Zorg voor me!]

Ti tech in dzama in wuinclil yetel in vol.
[Ik geef mijn lichaam en mijn geest in ue handen.]


MAYA-Gebed naar HUNAB K’U – voor de dag

CUT TIP’ IL K’INE C’K’AMIC A THAN YUM
Met de opkomende Zon ontvangen wij uw woorden Heer.

TUMEL YETEL U ZAZILE C’AHAL C’PACTIC TU LACAL BAAL
Met uw licht ontwaken wij en overdenken alles

C’ILICBA XANTUMEN A PALALOOB XAN
We beschouwen ook onszelf want wij zijn uw kinderen.

LEBETICO CU ZAAZTALE C’K’UBICBA TECH
Daarom geven wij ons bij het vallen van de nacht over aan U

TIAL CA CALANTON. YETEL TOONE CANZAH TECH A MIATZIL
Zodat u ons zult beschermen en ons uw wijsheden zult overdragen.

A UICH CU PACTICON CU YILCOOM, YUM
It is your visage that looks upon us and contemplates us, God/dess.

LEBETIC C’K UBICBA TI TECH TATA YETEL YUM HUNAB K’U
Daarom geven wij ons over aan u , heer en meester Hunab K’u

YETEL TECH CU CU K’UBIC C’PALALOOB
En we geven onze kinderen over

HEBIXTU K’UBAHOON C’YUMOOB TI TECH
net zoals onze ouders ons overgaven aan U.

YUM HUNAB K’U A UOHEL BAAX CA BETIC TETEL
Heer Hunab K’u Jij weet wat je van ons zal maken

TOONEC C’K’ATICTECH YUM HUNAB K’U CA A CANZAHOOB LE BEHO
We vragen u Heer Hunab K’u ons de weg te wijzen

ANTON YUM HUNAB K’U U TIAL CA ZUTNAG LE IN LAK’ECHO
Help ons Heer Hunab K’u de allesverbindende liefde terug te vinden

C’K’ATITECH C’YUM HUNAB K’U TIAL MA ZATAL.
OH, YUM HUNAB K’U!
We vragen dit aan U, Schepper van Beweging en Maat,
zodat we onszelf niet kwijtraken, oh Heer Hunab K’u.Lied van Hunab K’u

Anton Yum Hunab K’u
(Help ons Heer Hunab K’u)

Ti tech in dzama in wuinc’lil yetel
aan U geef ik me over in lichaam en geest

Anton Yum Hunab K’u
(Help ons Heer Hunab K’u)

U tial ca zutnag le in lak’echo
om de in lak’ech liefde terug te winnen

Anton Yum Hunab K’u
(Help ons Heer Hunab K’u)

Calanten, Calanten, Calanten
Draag zorg voor mij, zorg voor mij, zorg voor mij,

Reacties zijn gesloten.