Gebed van de 7 bacabs

Traditioneel begint elke ceremonie of samenzijn begint met het openen van de heilige ruimte door het aanroepen van de 7 Windrichtingen. Zij maken samen de ruimte en de verbinding met de bron. Daarvanuit zal wat de betrokken moeten weten tot hun komen, wat zij moeten onthouden zal hen bijblijven. Dat wat gedaan moet worden gedaan, etc.
Het geheel is groter dan wat wij waarnemen.

Gebed van de Zeven Galactische Richtingen

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht
Moge wijsheid in ons dagen
Zodat we alles kunnen zien in helderheid

Vanuit het Noorden, Huis van de Nacht
Moge wijsheid in ons rijpen
Zodat we alles kunnen weten van binnenuit

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie
Moge wijsheid getransformeerd worden tot de juiste actie
Zodat we kunnen doen wat gedaan moet worden

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon
Moge de juiste actie de oogst binnenhalen
Zodat we kunnen proeven van de vruchten van het planetaire zijn

Vanuit Boven, Huis van de Hemel
Waar sterrenmensen wonen en voorouders samenkomen
Moge hun zegeningen nu tot ons komen

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde
Moge de hartslag van haar kristallen kern
Ons zegenen met harmonieën om alle oorlog te beëindigen

Vanuit de Centrale Galactische Bron
Die overal tegelijkertijd is
Moge alles gekend zijn in het licht van wederzijdse liefde

*OH YUM, HUNAB K’U, EVAM MAYA, E MA HO!

*Combinatie tussen Tibetaans en Maya en betekent ongeveer: Oh (heer/vrouwe) Hunab K’u, heilig is de eenheid tussen geest en natuur, wonderbaarlijk!

Prayer to the  7 bacabs

Traditionaly every  ceremony or gathering starts by opening the sacred space by calling the 7 Directions. They create space for us (and more) and open the connection to the source. From this source – Hunab K’u -, in this connection, every person within this space will find his/her answers, what they need to remember will stay with them. What needs to be done will be done, etc. The whole is a lot bigger than we can see.

Prayer to the seven directions by Valum Votan:

From the East, House of Light,
may wisdom dawn in us so we may see all things in clarity.

From the North, House of Night,
may wisdom ripen in us so we may know all from within.

From the West, House of Transformation,
may wisdom be transformed into right action, so we may do what must be done.

From the South, House of the Eternal Sun,
may right action reap the harvest so we may enjoy the fruits of planetary being.

From Above, House of Heaven,
may star people and ancestors be with us now.

From Below, House of Earth,
may the heartbeat of her crystal core bless us with harmonies to end all war.

From the Center, Galactic Source,
which is everywhere at once, may everything be known as the light of mutual love.

*Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!
Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!
Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

*”One giver of movement and measure, All hail the unity of mind & nature!”

Plegaria de las Siete Direcciones

Desde la Casa “Este” de la Luz
Que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros
Para que veamos las casas con claridad.

Desde la Casa “Norte” de la Noche
Que la sabiduría madure en nosotros
Para que hagamos lo que haya que hacerse.

Desde la Casa “Oeste” de la Transformación
Que la sabiduría se transforme en acción correcta
Para que hagamos lo que haya que hacerse.

Desde la Casa “Sur” del Sol Eterno
Que la acción correcta nos dé cosecha
Para que disfrutemos los frutos del Ser planetario.

Desde la Casa “Superior” del Paraíso
Donde se reúne la gente de las estrellas y los antepasados
Que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora.

Desde la Casa “Inferior” de la Tierra
Que el latido del corazón de Cristal del Planeta
Nos bendiga con sus armonías para que acabemos con la guerra.

Desde la Fuente “Central” de la Galaxia
Que esta en todas partes al mismo tiempo
Que todo se reconozca como luz de amor mutuo.

¡AH YUM HUNAB K’U EVAN MAYA E MA HO!

Sol Central de la Galaxia, Salve a la Armonía de la mente y la naturaleza.

Een reactie op Gebed van de 7 bacabs

  1. wilco daniels schreef:

    ik vind dat heel de mensheid tot dit besef moet komen, zo dat we niet meer als moderne slaven te hoeven leven. maar ik weet de tijd zal t leren. vrede voor edereen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *