Interview

Lees het interview met Sylvia en Nicole in FRONTIER magazine 59 over de eerste uitgave van de agenda interview in pdf

of in tekst hieronder

Eindelijk: de Maya agenda!

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho zijn de uitdaging aangegaan om een brug te slaan tussen de Maya en Gregoriaanse telling en hebben hun eerste full colour 13- Manen Agenda vormgegeven in schrift en ontwerp. Wat heeft hun hiertoe gedreven?

Nicole (N): Het is een agenda gebaseerd op de 13 Manen Kalender, ofwel de Dreamspell van José Argüelles, de Maya kenner bij uitstek. Dit is een universeel gemaakte versie van de oude Mayakalender. Het meest bijzonder is, dat dit de eerste full-color agenda is waarin je kunt zien welke dag het is, zowel in de 13 Manen Kalender áls in de normale Gregoriaans kalender. Je kunt je afspraken nu plannen op de energie van de dag, in plaats van op een getal, en tóch nog begrijpen waar de ander het over heeft. Sylvia (S): Het is een ‘gewone’ agenda met alle basis- onderdelen zoals we gewend zijn. Maar ook met heel veel praktische uitleg over het besef van de natuurlijk tijd van de Maya. Die uitleg kan dan meteen worden toegepast door bepaalde overzichten in de agenda bij te houden, zoals de menstruatiecyclus of je emotionele cyclus. En je kan bijvoorbeeld de Galactische Signatuur (horoscoop) van je familie en vrienden uitrekenen en die noteren in de speciale ‘Who is who–tabel’. Het maakt de onderlinge relaties inzichtelijk: iemand kan een gids, een ondersteu- nende kracht, een verborgen kracht, of uitdagende kracht van je zijn.

 

Waarom hebben jullie de 13-Moon Diary gemaakt?

S: Tja, uit eigen behoefte. Ik ben me altijd bewust van omringende energie, maar kan die niet altijd plaatsen. De humorvolle pictogrammen van de Maya’s en de omschrijving van Argüelles blijken vaak voor mij een energie te kunnen verklaren.

N: Vanaf het moment dat ik bekend werd met de 13 Manen Kalender, heb ik steeds rondgezeuld met de boe- ken over de 13 Manen Kalender waarin een omschrijving stond van de dag- en zegelenergie. Ik heb iedereen uit- gerekend en elke dag gecheckt. Want ik wilde deze infor- matie niet zomaar als waarheid accepteren. Maar alles klopte geweldig! Nu hebben we een agenda gemaakt die het meezeulen van boeken onnodig maakt; álle informa- tie zit in de agenda, en er is ruimte om iedereen met ‘zijn kin’, het ‘Maya sterrenbeeld’, in het adresbestand te zetten. Dat levert geweldige inzichten op. Dat vind ik er zo mooi aan!

De oude Mayacultuur van Yucatan in Mexico was zeer ver in haar kennis over de planeten en hun omlooptijd. Het lijkt alsof zij van bovenaf naar ons zonnestelsel konden kijken. Hun kalender is gebaseerd op de cyclus van de natuur. Het is de meest accurate kalender van de wereld en hoefde tot op heden nooit te worden bijgesteld. Dit in tegenstelling tot onze Gregoriaanse kalender. De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de Maya Tzolkin kalen- der van 260 dagen, die aan elke dag een eigen energie toekent.

 

En wilden jullie zeggen dat zo’n agenda nog niet bestond?

N: Niet in de vorm die wij voor ogen hadden, een gewone agenda. In Japan had men wel een soort kalender met ruimte om te schrijven, maar dat is toch wat anders. S: Dat verbaasde me dus. Maar nu weet ik waarom het er nog niet was, want het maken van zo’n agenda is een enorme klus. Alle 548 dagen in de agenda zijn bijvoorbeeld anders en we hebben alles honderd keer gecontroleerd. Overigens heb ik al van veel mensen e-mail ontvan- gen met de verzuchting: eindelijk dat zo’n agenda er is!

 

Wat staat er op de cover?

N: De maan, uiteraard, want het is een 13 Mánen Agenda. In oorsprong is het de omloop van de maan die onze maand heeft bepaald. Niet veel mensen weten dat in de tijd dat de aarde 1 keer om de zon gaat, de maan 13 keer om de aarde heen draait. Op de voorgrond van de maan is een afbeelding van de Maya maangodin Ixchel, zittend op de maansikkel, met om haar heen de 13 totemdieren van de 13 maanden. Het zijn oorspronkelijke Maya teke- ningen.

S: Ik heb veel met de achtergrond. Een Hubble Ultra Deep Field foto. Ik kan daar alleen maar met DEEP RESPECT naar kijken. Dit beeld is opgebouwd uit 800 opnamen, genomen over een reeks van 400 Hubble omwentelingen rond de Aarde. Dat exacte beeld van die oneindigheid, dat raakt me.

 

Waarom heeft de agenda zo’n rare prijs van 20,13 euro?

N: In de 13 Manen Kalender draait alles om de getallen 20 en 13. De heilige Tzolkin Kalender van de Maya’s is opgebouwd uit een combinatie van 20 Zonnezegels en 13 Tonen die samen 260 verschillende dagen geven. 20 x 13 is 260. En die Tzolkin ligt aan de basis van onze natuur- lijke cyclus. Neem bijvoorbeeld de eerste cyclus uit ons leven; vanaf de conceptie heeft een mens 9 maanden nodig om uit te groeien tot een compleet mens. Negen maanden is 260 dagen! Als je leeft volgens de Tzolkin, leef je volgens de Natuurlijke Tijd. Dan zit je op de juiste frequentie, de 20:13 frequentie. De waarde van 20:13 is op 1/10de na gelijk aan de gulden snede. Zoals we weten geeft de gulden snede een verhouding weer die veelvul- dig in de natuur wordt aangetroffen en waar we een natuurlijke voorkeur voor hebben. We ervaren het als ‘harmonisch’. Dat wisten de Maya’s al lang. Daarom is de agenda ook 20 x 13 centimeter groot. En kost 20,13 euro. Ik weet dat het een raar bedrag lijkt, maar ik weet zeker dat de frequentie door begint te werken vanaf het moment dat iemand afrekent bij de kassa.

 

Wat kan je leren met de 13 Manen Agenda?

S: Na verloop van tijd kan je uit bijgehouden overzichten bepaalde natuurlijke cyclussen van jezelf ontdekken. Die informatie is voor iedereen anders. N: Je leert dat er een andere telling bestaat dan de gewone kalender en dat die wél ergens op slaat! De 13 Manen Kalender geeft houvast aan de dagen en weken. Ik zelf ben bijvoorbeeld altijd erg gevoelig op de dagen met het zegel Maan. En dat klopt ook, dat zijn dagen om te zuiveren en te stromen. Ja, tranen. En een lekkere (jank)bui doet de lucht klaren.

De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de Maya Tzolkin kalender van 260 dagen

 

Hoe ben je met deze kalender in aanraking gekomen?

S: In 1985 heb ik 3 maanden door de Yucatan gereisd, maar toen wist ik nog niets van de Maya. Voor mij is dat begonnen bij de Frontier Bookshop. Ik kocht daar de Crop Circle Calendar 2004 met de Tzolkin pictogrammen. Daarna heb ik de film ‘The Year Zero’ van Wiek Lenssen gezien en toen schakelde alles snel aan elkaar. Samen met m’n broertjes en goede vrienden heb ik een work- shop bij Peter Toonen en Nicole gevolgd. Alles wat ik te weten kwam viel op z’n plaats, maar ik merkte ook dat ik veel behoefte had om de uitgebreide informatie praktisch toe te passen, dan snap en onthoud ik het beter. Al jaren hou ik mijn maandelijkse cyclus bij en aangezien ik werk als grafisch vormgever, was het voor mij logisch om deze 13 Manen/28-dagen kalender te combineren en de Cyclus Kalender te ontwerpen. Daarna kwamen de dagzegelstic- kers, stickers met het zegel, toon en gids om in je agenda te plakken en nu het logisch vervolg op de stickers; de agenda.

N: Voor mij is het een lang verhaal. Het pad van de Maya kalender is zo bijzonder: het is een aaneenschakeling van synchroniciteiten geweest vanaf het moment dat ik er voor het eerst mee in aanraking kwam. Dat was tijdens mijn reis door Yucatan met een vriendin en sindsdien is dat niet meer opgehouden. Weet je dat ik vaak van men- sen hoor dat hun leven werkelijk in een andere, magische stroom terecht kwam vanaf de eerste kennismaking met de Mayakalender. En die stroom noemen we nu ‘de natuurlijke tijd’. En in die stroom zijn we allemaal met elkaar verbonden en bestaat er geen toeval meer, en geen onderscheid tussen ’hier’ en ‘daar’ en tussen ‘jij’ en ‘ik’. ‘In lak’ech’ zeggen de Maya’s dan ook, dat betekent ‘ik ben een andere jij’. We zijn allemaal verbonden.


Hoeveel mensen zijn bekend met de 13 Manen Kalender?

N: Achter de 13 Manen Kalender staat wereldwijd een enorme groep mensen die weer in harmonie wil leven met de natuurlijke cycli. De beweging is enorm en, hopelijk, niet meer te stoppen.

S: Dat imponeert mij, want het is geen klein verhaal. In ongeveer 90 landen zijn mensen bezig hun omgeving te informeren. Behalve in bijna heel Europa en elk land van het continent Amerika is het ook bekend in de Oekraïne, Litouwen, Rusland, Kazakstan, Oezbekistan, Honk Kong, Thailand, Nepal, en Bali. Landen waar je dat niet zomaar van zou verwachten. En in Japan leeft de 13 Manen Kalender enorm.

 

Wat vind je zelf het leukste aan deze agenda?

S: Ik hou van agenda’s. Ze brengen mijn ‘buitenwereld’ in zicht. Met de 13-Moon Diary kan ik ook overzicht creëren van mijn ‘binnenwereld’, waardoor ik vanzelf inzicht krijg in mijn natuurlijke cycli. Ik hoef alleen maar de agenda te gebruiken en de tijd te laten verstrijken.

N: Alles in één en met mijn lievelingsafbeeldingen. En dat ik dan met steeds meer mensen synchroon ben! Want zij hebben ook allemaal deze agenda!

Voor wie is deze agenda bedoeld?

S: Voor iedereen die wil weten wat zijn/haar natuurlijke ritme is. En voor iedereen die kennis wil maken met de ‘basis informatie’, want er is nog veel meer te leren over deze kalender.

N: Natuurlijk is het een ‘must have’ voor de mensen die al bekend zijn met de 13 Manen Kalender. Maar het is geen probleem als je er nog niets van weet, want we nemen je stap voor stap mee in het verhaal. De uitleg is heel laagdrempelig en helder. En als je er niets van wilt weten, dan is de agenda gewoon erg mooi! Hij is bruikbaar als werk- en als schoolagenda en beslaat anderhalf jaar. Dus je kunt 1 januari instappen of bij een nieuw schooljaar. En het Engels is heel makkelijk te begrijpen.


Waarom is de agenda in het Engels?

S: Deze agenda gaat ook naar het buitenland. Maar als er heel veel agenda’s in Nederland worden verkocht, gaan we natuurlijk aan Frontier vragen of een Nederlandse ver- sie mogelijk is.

N: Ik zou het wel graag willen, want ik heb het in het Nederlands geschreven en veel taalkundigheden zijn uit de vertaling verdwenen. Nederlandstalig zou voor een eerste oplage niet haalbaar zijn, omdat er gewoonweg te weinig Nederlandstalige mensen zijn die de 13 Manen Kalender kennen. Maar wacht maar af, dat gaat veranderen…!

 

De Cyclus Kalender is vrij te downloaden als PDF op deze website

Verander je geest – Verander je kalender Verander je tijd!

FRONTIER magazine 59

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *