De Maya code ‘gekraakt’

Toen de  Spanjaarden het Mayarijk veroverden in de 16de eeuw dwongen zij de inwoners het Christelijk geloof aan te nemen en Spaans te spreken en schrijven.
Voor die tijd gebruikten de Maya al lange tijd een eigen taal en alfabet en schrift met meer dan 800 tekens/hieroglyfen genoemd. Helaas is de betekenis van dit schrift grotendeels verloren gegaan in de eeuwen van de bezetting. Sindsdien proberen wetenschappers deze symbolen te ontcijferen, de worden uit te spreken zoals dat hoort en de verhalen te begrijpen die de teksten vertellen.
Volg in deze uiteenzetting de eeuwen van ontcijfering, die recentelijk het punt heeft bereikt waarop we meer dan 90% van de tekens kunnen lezen.
Lees meer…


en bekijk hier de indrukwekkende documentaire Cracking the Maya code (vlaams)

PBS-documentaire over de ontcijfering van het complexe Mayaschrift, een lang en moeizaam proces dat taalkundigen eeuwenlang heeft beziggehouden. We reizen naar de afgelegen oerwouden van Zuid-Mexico en Centraal-Amerika om te onderzoeken hoe de Maya-code uiteindelijk gebroken werd en wat hun geschriften ons leren over hun beschaving.
Die Maya-beschaving was wellicht de meest ontwikkelde in Precolumbiaans Amerika. De Maya’s hadden ook een ingewikkeld en mysterieus hiëroglyfisch schrift dat ze gebruikten voor aantekeningen op monumenten en aardewerk en in boeken van boomschors.

Eeuwenlang hebben wetenschappers zich het hoofd gebroken over dit schrift, dat zo veel zou kunnen vertellen over de Maya’s, maar dat niet te ontcijferen was. Ze hadden dan ook geen ‘Rosetta-steen’, die Egyptologen indertijd vrij makkelijk toeliet om de code te breken van de Egyptische hiëroglyfen.

Stonden de geheimzinnige Maya-tekens voor begrippen of voor woorden, letters of klanken? Zowat alle theorieën werden onderzocht.
De grote doorbraak kwam er in de jaren ‘50 met de Sovjet-linguïst Yoeri Knorosov, die ontdekte dat de tekens zowel woorden als lettergrepen konden voorstellen.

Recent onderzoek heeft zijn bevindingen bevestigd en verder uitgewerkt, zodat nu veel van de inscripties kunnen worden ontcijferd.
De hedendaagse onderzoekers werken met Indiaanse afstammelingen van de Maya’s en proberen hun gesproken taal te linken aan het schrift van hun voorouders.

This entry was posted in Maya, taal. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *