Cracking the Maya code

Cracking the Maya code

Goede PBS-documentaire over de ontcijfering van het complexe Mayaschrift, een lang en moeizaam proces dat taalkundigen eeuwenlang heeft beziggehouden. We reizen naar de afgelegen oerwouden van Zuid-Mexico en Centraal-Amerika om te onderzoeken hoe de Maya-code uiteindelijk gebroken werd en wat hun geschriften ons leren over hun beschaving.

De Maya-beschaving was wellicht de meest ontwikkelde in Precolumbiaans Amerika. De Maya’s hadden ook een ingewikkeld en mysterieus hiëroglyfisch schrift dat ze gebruikten voor aantekeningen op monumenten en aardewerk en in boeken van boomschors.

Eeuwenlang hebben wetenschappers zich het hoofd gebroken over dit schrift, dat zo veel zou kunnen vertellen over de Maya’s, maar dat niet te ontcijferen was. Ze hadden dan ook geen ‘Rosetta-steen’, die Egyptologen indertijd vrij makkelijk toeliet om de code te breken van de Egyptische hiëroglyfen.

Stonden de geheimzinnige Maya-tekens voor begrippen of voor woorden, letters of klanken? Zowat alle theorieën werden onderzocht.
De grote doorbraak kwam er in de jaren ‘50 met de Sovjet-linguïst Yoeri Knorosov, die ontdekte dat de tekens zowel woorden als lettergrepen konden voorstellen.

Recent onderzoek heeft zijn bevindingen bevestigd en verder uitgewerkt, zodat nu veel van de inscripties kunnen worden ontcijferd.
De hedendaagse onderzoekers werken met Indiaanse afstammelingen van de Maya’s en proberen hun gesproken taal te linken aan het schrift van hun voorouders.

This entry was posted in Maya, taal, video, wetenschap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *