Boodschap van de Maya Oudsten – februari 2006

Origineel: by Carlos Barrios op  http://www.sacredroad.org/
Vertaling: Nicole E. Zonderhuis

Er circuleren vele berichten over deze tijd, over de profetieën van de wijze ouden van de Maya’s. Sommigen van deze profetieën zijn bewaard gebleven in geheime geschriften, andere zijn mondeling overgeleverd, en weer anderen zijn al naar buiten gekomen in boeken, films, documentaires, kranten en vooral via de ontelbare pagina’s op internet.

Sommigen van deze berichten zijn extreem alarmerend, anderen hebben geen enkele basis en weer andere zijn wel gebaseerd op de Profetieën van de Grote Tradities. Maar allen wijzen uiteindelijk in de richting van de Tijd van Profetieën waarin we ons nu bevinden, volgens de wijze Chi Mam Maya.

Deze informatie heeft de interesse gewekt van miljoenen mensen, maar helaas heeft het ook veel verwarring en angst teweeg gebracht. Vooral omdat de datum 21 december 2012 ten onrechte genoemd wordt als einddatum van de wereld. Daarentegen staat volgens de Maya traditie deze datum bekend als het begin van een nieuwe cyclus, die een tijd aankondigt van harmonie en spirituele groei. Deze cyclus noemen ze de VIJFDE ZON en zal net als de eerdere cycli 5200 jaar duren.

De eerste cyclus had een vrouwelijke energie en werd beheerst door het element VUUR.

De tweede cyclus had een mannelijke energie en werd beheerst door het element AARDE.

De derde cyclus had een vrouwelijke energie en werd beheerst door het element LUCHT.

De vierde cyclus, dus waar we nu nog in zitten heeft een mannelijke energie en wordt beheerst door het element WATER.

De vijfde cyclus zal een harmonie kunnen zijn van mannelijk en vrouwelijk en het element dat daarover zal heersen zal ETHER zijn.

Elk van deze cycli wordt beïnvloed door het mannelijke of het vrouwelijke en door een element. Vandaag de dag staan we aan de poort van het einde van de vierde cyclus, die zal eindigen op 20 december 2012,  over 6 jaar. Gedurende deze 6 jaar zullen we getuige zijn van een confrontatie van de negatieve en positieve krachten, de eeuwige strijd tussen de polariteiten, de strijd tussen het eeuwig vuur en het eeuwig ijs, zoals de grote meesters het genoemd hebben. Het zijn ruige en magische tijden, profetische tijden, zoals Don Pascual, Maya oudste zei.

We hoeven onze ogen niet te sluiten om te zien wie deze tijd domineert, ze verschillen van de Wezens van Licht. Er is geen twijfel mogelijk over wie de baas is en over hun hoeveelheid macht. Ze werken zeer effectief, soms zo effectief dat ze er in slagen te lijken op de Strijders van het Licht.

 

Het omgekeerde vindt er plaats met de Strijders van het Licht, want helaas zijn vele van hen letterlijk ‘geboeid’ door hun EGO, overtuigd van het feit dat zij de beste zijn en de drager van de waarheid. Maar in feite zijn ook zij alleen geïnteresseerd in de strijd om kracht, macht, roem en een buitensporige voorkeur voor economische rijkdom.

Iemand moet hen de Toorts van het Licht omhooghouden en het bewustzijn creëren waardoor deze leiders terug komen naar hun pad. Zij moeten hun pad weer terugvinden en de gegeven verantwoordelijkheid weer op zich nemen. Zij moeten zich realiseren dat hun leiderschap hen gegeven is  met een hoger doel en dat zij daarin vergezeld worden door magische krachten. De deuren om onze bestemming te bereiken zijn open, zeggen de Maya Oudsten.

De wijze oudsten zijn moe van het wachten en zij hebben hun boodschap eerder uitgezonden en vandaag weer, wetende dat de neteligheid van dit jaar, dat wij doorgaan met oorlog, waanzin,  en de uitputting van Moeder Aarde ondanks de boodschappen die zij ons zond (orkanen, overstromingen, droogte en de Tsunami)

We blijven passief toekijken, vernietigen 10.000 hectare oerwoud per dag, laten 100.000 mensen, waarvan de meeste kinderen, sterven van de honger. We laten het langs ons heen gaan tijdens het nieuwsjournaal, zonder aangeraakt te worden. Een jaar geleden heeft de Tsunami ons even wakker geschud, angst en paniek doen voelen, terwijl vandaag dit alweer een vage herinnering is.

Toch we zouden toch blind moeten zijn om niet te zien dat we de vernietiging een halt toe moeten roepen. We zouden gealarmeerd moeten zijn door de gemene winter met zijn vloedregens en modderstromen, een tropische storm die de kracht van een orkaan kreeg, zonder nog te spreken over de aardbevingen die overal op aarde plaatsvonden.

Dit alles was al lange tijd voorspeld door de visionaire Maya, net zoals de aanval op Irak (met een precieze datum al 2 jaar voor het plaatsvond) en de terroristische aanvallen (de Twin Towers, in Frankrijk en die in Spanje en degene die nog plaats zullen vinden)

De Maya Oudsten verwachten dat in de komende 2 jaar er een grote magma explosie zal zijn in het Yellowstone National Park. Deze explosie zal net zo vernietigend zijn als de kracht van enkele atoombommen en zeker net zo vervuilend.

Ook verwachten ze een op handen zijnde aanval op Syrië en een mogelijke aanval op Iran, net zoals pogingen om een halt toe te roepen aan de Socialistische Democratische Bewegingen die in Latijns-America opkomen en dan met name die van President Chavez in Venezuela.

Deze laatste voorspellingen kunnen we veranderen, maar dan moeten wij onze machtige wapens gebruiken: onze innerlijke magie, onze vuurceremonies, meditaties en andere technieken. Het is heel DRINGEND NODIG om oorlog een halt toe te roepen.

De transcendentie van het eind van de vierde cyclus ligt in het feit dat  we weer op een punt staan om zelf onze bestemming te bepalen, namelijk de geschiedenis van de huidige mensheid. De voorgaande mensen zijn niet in staat geweest om Moeder Aarde naar het Gouden Tijdperk te brengen, het tijdperk van edelheid, liefde gelijkheid, vrede , bewustzijn, het Koninkrijk van  Grote Spiritualiteit, waarin elk wezen zijn ruimte en waarde heeft, waar we kunnen groeien in het woord HARMONIE.

Deze geweldige mogelijkheid is direct verbonden met Moeder Aarde die als levende entiteit wederom de kans heeft te transcenderen naar de Vijfde Hemel, wat inhoudt dat ze op een hogere subtielere energie kan vibreren die geregeerd wordt door het element Ether. Deze kans is eerder later liggen door de eerdere drie mensheden en het kostte Moeder Aarde miljoenen jaren om de voorwaarden voor een volgende shift te herscheppen. De huidige mensheid heeft net als de vorige op een extreem hoog technologisch ontwikkelingsniveau bereikt, maar is de spirituele harmonie en de verantwoordelijke relatie met de natuur vergeten. We vernietigen en vervuilen dagelijks meer en meer.

Dit was al voorspeld door de wijze en profetische Maya Oudsten (Aj’Kijab= Sjamanen) elke gebeurtenis die plaatsvindt, de plagen, aardbevingen, vloed, orkanen, dooi, weersveranderingen, oorlogen, oncontroleerbare virussen, vervuiling en schade die we aanrichten aan onze Aarde, onze eigen Moeder. Ondanks dit alles blijven we toeschouwers, passief, we doen en zeggen niets, we zijn medeplichtigen die liever de routine volgen die onze voorgehouden wordt, de valse illusie die ons doet geloven dat we mensen zijn van succes, succes gebaseerd op een consumerende materialistische maatschappij, we verkopen liever ons leven om afleiding te hebben in plaats van de waarheid te zien, juist omdat we niet de moed hebben om  in onszelf te kijken en onszelf te accepteren zoals we zijn. Liever rennen we door, haasten ons om uiteindelijk ‘nergens’ aan te komen.

We hebben NU de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om ons lot veranderen, we hebben onze wapens  (ceremonies en gebeden) en het belangrijkst: WE ZIJN MET MEER. We praten niet over geweld; onze wapens zijn meditatie, onze vuur ceremonies en de gedachten van duizenden mensen, de ongelofelijke kracht van de geest, om harmonie, liefde, respect en bewustzijn neer te zetten. We kunnen anderen bewust maken; we kunnen spreken, schrijven, en laten zien dat het nodig is om vernietiging en vervuiling te stoppen. Stop getuige te zijn en schrijf brieven naar de media en naar de regering, we moeten hen eraan herinneren dat zij ons dienen. Als zij miljoenen brieven en emails ontvangen zullen zij luisteren. Geweld is geen antwoord, nooit, en ook intellect of kracht is geen antwoord. Het enige antwoord ligt in de kracht van je hart.

We denken dat we de aarde bezitten… zullen we het over 200 jaar nog steeds bezitten? De Oudsten zeggen dat de Aarde ons bezit en dat Moeder Aarde ons voedt en koestert. Laten we daar naar handelen en de Aarde ‘bedanken’ in plaats van ‘afdanken’.

Laten we beginnen…NU!

Gebruikte beelden behoren niet tot het oorspronkelijk artikel, maar zijn wel gezocht om
de boodschap te illustreren en leesbaarder te maken.

This entry was posted in Maya, Moeder Aarde, profetieën. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *