2012: jaar van de Bij

Voor de oude Maya’s was de bij heel heilig. Al duizenden jaren wordt de Melipona beecheii  gehouden in de laaglanden van Yucatan. De traditionele Mayanaam voor de bij is Xunan kab, wat  ‘koninklijke dame’ betekent. Destijds  werden er speciale ceremonies gehouden voor de bijen en er was zelfs een bijen godheid Ah-Muzen-Cab. De Maya realiseerden zich namelijk heel goed dat onze voedselvoorziening  voor een belangrijk deel afhankelijk is van de bestuivende arbeid van bijen. Nog altijd worden de bijen beschouwd als heilig en worden behandeld als huisdieren. Mayafamilies die traditioneel bijen houden hebben rond hun huis dan ook vele korven hangen. Helaas wordt de bij daar wel bedreigd met uitsterven vanwege de ontbossing en vanwege de komst van de agressieve grote Afrikaanse honingbij.

Zoals altijd als je de intentie neerzet om ergens meer over te weten liep ik een geweldig boek aan, die precies de antwoorden gaf over bijen die ik had en meer.  😉

“De angelloze bijen hadden voor de Maya een uitgesproken sacraal karakter. Ook hier komen scheppingsmythen voor waar de bijen een rol spelen. De ene onbeschrijfbare en in wezen naamloze God is Hunab K’u. Hij openbaart zich in twee gedaantes; e schepper Tepeü en de vormer Gucumatz. Zij tweeën hebben de mensn gemaakt. Een eerste poging om de mens uit de aarde te maken, mislukte echter. Daarop probeerden ze het met hout,maar weer zonder succes. Toen kregen ze het lumineuze idee om maïs te gebruiken en dit keer slaagde het wonderwel! Maya, de mens van maïs, was geboren! Meteen vertrouwden de scheppers de bijen toe aan de mensen. De mensen waren immers nodig om de goden te voeden en te onderhouden met rituelen waarbij honingen was gebruikt werden.
In het pantheon aan de Goden nam Ah Muzen Cab, de bijengod, een belangrijke plaats in. Onder zijn ‘hemelse’ vorm komt hij op veel bouwwerken voor als duikende god. Als een meer ‘aardse’ verschijning vertoonde Ah Muzen Cab vier gestalten in de broers Bacab. Deze broers hebben sinds het begin van de schepping door de grote god de opdracht gekregen om ter hoogte van de vier windrichtingen het hemelgewelf te dragen. De Bacabs zijn tevens de vier elementen. Als zodanig vormen zij de basis van de manifestatie van al het leven op aarde.
Zij worden ook beschouwd als de materiële openbaring van de onbeschrijflijke Hunab K’u.
Elke windrichting had een bepaalde kleur en er groeide tevens een wel bepaalde boom. De Mayacodex van Madrid vertelt dat het Oosten de woonplaats is van de rode Mucen Cab (Grote Hoeder van de Honing) Omdat daar de honing vandaan kwam, werden alle bijenvolken naar het oosten gericht. Uit het Noorden (wit) haalden de bijen propolis, het Zuiden (geel) zamelden ze hun stuifmeel in en vanuit het Westen (zwart) kwam het nieuwe kroost.”

Citaat uit: Tranen van de zon – de betekenis van bijen voor de mensheid en de huidige crisis. Door Chris Simoens.

Ook de Nederlandse Natascha Zwaal is naar Yucatan gereisd om de speciale Maya bijen te ontmoeten. Lees het artikel in de Volkskrant of bekijk het boek.

Niet alleen bij de Maya maar in vele oude culturen was de bij heilig.
We hopen dat de bij weer het respect zal krijgen dat ze verdient.

Bijensterfte
In Nederland en wereldwijd is er de afgelopen jaren een onrustbarende bijensterfte.
In de Antroposana stond een heel goed artikel waarin Diederik Sprangers uitlegt hoe wat er aan de hand is. Voorspelde Rudolf Steiner de bijensterfte die nu optreedt?
Wie beseft hoe belangrijk bijen zijn voor onze voedselvoorziening – nml ook vlees is indirect afkomstig van de bijen omdat de bijen het diervoedsel bestuiven – weet dat er iets moet gaan gebeuren. Maar nog altijd is de reden niet achterhaald. Vele verhalen gaan de ronde. Om de zin en onzin te scheiden omtrent de bijensterfte subsidieert de Triodosbank een onafhankelijk onderzoek naar bijensterfte.

Over de bij  door  Rikje Maria Ruiter
Mensen van alle tijdperken beschouwden de Bijen als sacrale wezens. Bijen werden met heel veel eerbied benaderd. Als bv. de imker was overleden werd dit als eerste zijn Bijenvolk “aangezegd”, daarna mochten de anderen het pas vernemen.
Dit staat in schril contrast met onze huidige tijd. Bijen staan bloot aan een ongeevenaarde hoop stressfactoren.En vrijwel al die factoren zijn een uitvloeisel van de moderne maatschappij waarin alles gericht wordt op productie en zelf-verrijking!
Het gevolg: Grote Bijensterfte en mysterieuse verdwijningen van hele Bijenvolken.

Wat kunnen we doen? Schenk aandacht aan de Bijen en stuur ze Goede Energie in de vorm van Gebed en/of Meditatie. De Mandalah die ik voor ze maakte wordt regelmatig uitgeprint en als “aandachtspunt” gebruikt. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Wil je meer over de Bijen lezen : Er is heel veel over ze geschreven, o.a.;
• Tranen van de zon.  Chris Simoens
• De Bijen – De Bijen en hun betekenis voor mens,kosmos en aarde.   Rudolf Steiner
• Het Dierenorakel der Druiden.  Philip Carr- Gomm

Tot slot:  De Bijen wijzen op een waarlijk Lichtend Pad dat leidt van de Zon naar
de Aarde, en van de Aarde naar de Zon terug.
Laten we de Bijen volgen….!

Een “Zoete” Groet van Rikje Maria Ruiter


2012 – het Jaar van de Bij

We hopen dat ‘ het Jaar van de Bij’ de broodnodige aandacht voor de honingbij én wilde bijen zal opleveren, bijvoorbeeld door bloemenzaad te bestellen dat een biologisch zaadmengsel bevat waar bijen dol op zijn.
Lees meer…

bijen

En KIJK naar een prachtig 4 min. filmpje over bestuiving. We zijn allemaal van elkaar afhankelijk..
The beauty of pollination

This entry was posted in Maya, Moeder Aarde, popol vuh, totemdieren. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *