1491 – boekentip

Dit boek verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de Amerika’s.

Auteur: C.C. Mann

• 624 pagina’s, Nieuw Amsterdam, september 2007

In 1491 woonden er waarschijnlijk meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolumbiaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca’s hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun ziektes hier een einde aan maakten.
1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama’s voet aan wal zette. Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika.
Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca’s, Azteken en Maya’s.

‘Krachtig, uitdagend en belangrijk (…) 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.’ The Washington Post

‘Een mijlpaal (…) het ene na het andere ingesleten beeld van het oude Amerika kan in de prullenbak.’ Boston Globe

‘Fascinerend (…) verrassende, inspirerende verhalen vullen pagina na pagina.’ Business Week

‘(…) fantastisch, vernieuwend boek (…) een belangrijke correctie – een geweldig portret van het leven in de Amerika’s van voor de komst van Columbus.’ The New York Times

Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië. Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.


1493 – Het vervolg op 1491 – Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika – oktober 2011

Door enorme geologische krachten ontstonden meer dan 200 miljoen jaar geleden de continenten. Op de van elkaar gescheiden landmassa’s ontwikkelden zich compleet verschillende planten- en diersoorten.
De reizen van Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen Eurazië en Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten, aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en omgekeerd zijde, paarden, graan, koffie, appels (en slaven niet te vergeten) naar Noord- en Zuid-Amerika. Een minder welkome uitwisseling was natuurlijk die van insecten, bacteriën en virussen.
Op basis van de laatste wetenschappelijke ontdekkingen laat Charles Mann zien dat deze zogeheten Columbian Exchange heeft gezorgd voor niet minder dan de opkomst van Europa, voor de ondergang van het Chinese keizerrijk en voor de verstoring van de ecologie in Afrika.
Met 1493 beschrijft bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische gebeurtenis sinds het uitsterven van de dinosauriërs.

This entry was posted in books, Maya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *