2 Storm jaar

26 juli 2020 – 24 juli 2021

Blauwe Lunaire Storm
kin 119

Ik polariseer om te katalyseren
Energie stabliserend
Ik bezegel de matrix van Zelfopwekking
Met de Lunaire Toon van Uitdaging
Ik word gegidst door Magie.

Aj aj aj. Wat zou ik dit jaar graag beginnen met een boodschap van een vreugdevol jaar, of ten minste een jaar van hoop. Maar ik houd mijn hart vast bij een jaar met de energie van de Storm toon 2 in een Spiegel Wavespell. 

Witte Spiegel confronteert, Toon 2 is de Toon van uitdaging en Storm is één van de krachtigste zegels van de Maya kalender met heel veel energie en kracht.Storm is verbonden met de natuurkrachten als donder, bliksem, hagelbuien, krachtige stortbuien, orkanen en cyclonen (als de windsnelheden hoger zijn dan de orkaandrempel van windkracht 12), grote hitte en zonnestormen. In de tijd van de Maya hielden zij hun hart vast als er een Storm jaar was aangebroken en ze voerden zowel aan het begin van het jaar als gedurende het jaar vele ceremonies uit om onheil af te weren.Storm is ook de patroonheilige van de meningsverschillen en van de vroedvrouwen, die aan de rand staan van leven en dood.

En dan besef ik me: Net als bij de vroedvrouwen staan ook wij op nu – dit moment in de tijd – op een grensgebied van leven en dood. Vorig jaar is de nieuwe tijd gestart; 13 jaar in de energie van de Tovenaar. 13 jaar, omdat bij de Maya kalender alles in 13 stappen gaat, 13 dagen en 13 jaren. Tovenaar omdat het eerste zegel van de eerste dag van het jaar de toon zet voor een periode van 13 jaar. 
We weten dat er een heleboel moet veranderen in onze welvaartstaat. Maar we weten ook dat verandering lastig is, lastig voor één persoon en laat staan voor een werelddeel. Zelfs als we bereid zijn tot verandering is het moeilijk. Waarom? Omdat we niet door kunnen gaan op de manier waarop we gewend zijn, maar nog niet weten hoe wel. 

Witte Tovenaar is een uitnodiging aan ons om dingen op een nieuwe manier te doen. Tovenaar leert ons dat als je niet weet wat je moet doen, dat je dan moet wachten. Afwachten tot je wel weet waten hoe je het kunt doen. Voor de Westerse moderne mens is wachten heel moeilijk We zijn zo gewend geraakt om een zo snel mogelijke respons hoog te waarderen, zelfs als het leidt tot een domme onverstandige actie. Daarentegen, je met wijsheid beraden op een zo adequaat mogelijke respons kost meer tijd maar levert wel  op dat je werkelijk respons-abiliteit neemt voor je actie. Ofwel ver-antwoord-elijkheid. 
De nieuwe tijd vraagt dus niet alleen om een nieuwe actie, maar juist om een nieuwe manier om tot de actie te komen. 

Albert Einstein, de geniale Kosmische Zon – kin 260 – zei al: ‘We kunnen de problemen die we hebben gecreëerd niet oplossen met dezelfde lijn van denken die we gebruikten om ze te creëren.’

De Witte Tovenaar gaat ons helpen om …. Lees verder in de pdf van het artikel in de Paravisie of in je 13 Manen Agenda van dit 2 Storm jaar.

Reacties zijn gesloten.