13 Tonen

Tekst Wavespell: Nicole E. Zonderhuis
Tekst Tonen: Mark Heley/Aluna – vertaling: Peter Toonen

DE KRACHT VAN 13: De Tonen der Schepping
Samen met 20 is 13  in de Mayakalender het belangrijkste getal. Het zijn de 13 Manen van het jaar, de maan die 13 maal rond de aarde draait als de aarde een keer rond de zon draait. Het zijn de 13 hoofdgewrichten in je lichaam.
De 13  Manen komen in de Maya Kalender  terug in de 13 Tonen.
Een reeks van 13 wordt een Wavespell genoemd, letterlijk; een Golfbetovering. Het is een golfbeweging in 13 fasen, die wordt gebruikt als een meeteenheid in de Dreamspell/Mayakalender. Het werkt als een fractal, omdat je de wavespell kunt zien in een jaar met 13 manen, een reeks van 13 dagen, of als reeks van 13 jaren. De Tzolkin heeft 20 Wavespells; 20 maal een reeks van 13 tonen.(= 260)

De Toon als een energie
De 13 Tonen, de 13 Heilige Getallen, zijn spirituele energieën – voorbij de fysieke werkelijkheid – en geven ons de noodzakelijke kracht om te scheppen. De Toon die je hebt uitgerekend is de energie van jouw geboortedag. Dit is de energie waarmee jij de dingen doet, en die goed werkt om je leven mee vorm te geven.

Werken met de 13 Tonen der Schepping
Met de reeks van 13 kan een proces van schepping voltooid worden. Beginnend op een dag met Toon 1, start men met het vaststellen van het doel. Tijdens Toon 1 t/m Toon 4 worden de grondvesten gelegd voor de basis van de actie. Toon 5 t/m Toon 8 dient voor het uitbreiden van het ritme van de actie. Tijdens Toon 9 t/m Toon 12 wordt het doel omgezet in actie. Dit doel is voltooid op dag 13 waar men de magische vlucht neemt naar een nieuw begin: de actie wordt getransporteerd. Dan beginnen we weer bij een Toon 1. Dit kan ook een hoger niveau van hetzelfde proces van schepping zijn.

De Torens
De hoekpunten van de Wavespell zijn de Torens.(Toon 1, 5, 9 en 13)
Hier vindt een richtingsverandering in het scheppingsproces plaats. Het is een magisch punt omdat deze draaïng plaatsvindt zonder zichtbare interventie van een andere kracht. Het is de interventie van de vierde dimensie; de pulsar van de Tijd.

DUIDING VAN DE TONEN

De Tonen
De 13 Tonen zijn 13 heilige Getallen. Het zijn spirituele energieën – voorbij de fysieke werkelijkheid – en geven ons de specifieke kracht om te scheppen. Elke Toon heeft de numerieke betekenis van het getal zelf én staat in relatie tot de andere tonen, want het is tenslotte één stap in de wavespell. De Toon geeft de energie aan waarmee je dingen kunt doen, en die goed werkt om die dag mee vorm te geven. Het is als de wind die waait; met een wind in de rug hoef je minder hard te fietsen.

De Tonen worden weergegeven in een streep-stip notatie. Deze weergave van getallen stamt uit de tijd van de Maya en is eenvoudig. Elke stip is één, 5 stippen worden als een streep weergegeven ; tenslotte 5 vingers zijn één hand. Één streep en één stip is dan dus het getal 6.
Elke Toon heeft een eigen naam die genoemd is naar het soort energie dat hij vertegenwoordigt. Bij de Tonen horen kernwoorden die je in de tabel kunt terug vinden.

toon 1toon 2toon 3 - toon 4toon 5 - toon 6 - toon 7 - toon 8 - toon 9 - toon 10 - toon 11 - toon12toon 13Toon 1: HUN
De Magnetische Toon – Toon van Doelstelling
Kernwoorden: Verenigen, Aantrekken, Doel

Het proces van iedere schepping begint in eenheid met de Bron

Vanuit deze eenheid komt ook de eenwording voort met je hoogste doel. Wanneer het doel is vastgesteld in vereniging met de Aarde en de Bron, wordt het magnetisch, alle energie en middelen naar zich toe trekkend die nodig zijn om het te vervullen. Dit
is op zich een verenigende handeling, een viering van de eenheid van al het leven en de scheppende energie die ons allen voortstuwt om te ontwikkelen tot een verenigd geheel.


 

Toon 2: CA
De Lunaire Toon – Toon van Uitdaging
Kernwoorden:Polariseren,Stabiliseren, Uitdaging

Vanuit de vereniging met het doel komt de stabilisering van de polariteit.

De aard van ons Universum is zodanig dat polarisatie een onvermijdelijke fase is in het
scheppingsproces, een uitbreiding van het ene naar de twee polaire extremen. Of dit nu geuit wordt als noord/zuid, yin/yang, mannelijke/vrouwelijke energieën of andere gepolariseerde aspecten van het zelf; de lunaire toon roept op tot een stabilisering van deze aspecten binnenin ons. De polarisatie naar twee extremen in elke gegeven situatie geeft ons de gelegenheid om de uitdaging vast te stellen terwijl we erkennen dat deze twee aspecten goed noch slecht zijn, maar vooral optreden als een tegenwicht naar elkaar in het ultieme evenwicht van het geheel. Door het aanpakken van de polaire aspecten van het zelf en de uitdaging aan te gaan, is er vervolgens een basis van waaruit groei en creativiteit zich kunnen ontplooien.


 

Toon 3: OX
De Elektrische Toon – Toon van Dienstverlening
Kernwoorden: Activeren,Verbinden, Dienstverlening

Vanuit de stabilisering van polariteit komt de activering van dienstbetoon.

Een derde nieuwe scheppende kracht wordt geboren die de dynamische energie bevat van een elektrische stroom van de Universele levenskracht. Deze kun je het beste richten in een scheppingskanaal in dienst van het grotere geheel. Verbonden met de Ene Bron en met de collectieve energie van de planetaire familie,worden nu je eigen specifieke talenten en bekwaamheden in gebruik genomen op een manier die een bijdrage kan leveren voor de aarde en alle levende wezens. Deze activering reikt ver, waarbij de microkosmos en de macrokosmos elkaar wederzijds ondersteunen, zodanig dat als je de buitenwereld beïnvloedt met een creatieve positieve energie, je waarschijnlijk een resonerend effect ervaart op een persoonlijk niveau. Het echte plezier en beloning komen van onvoorwaardelijk geven, puur uit liefde ten dienste van de planeet.


 

Toon 4: CAN
De Zelfbestaande Toon – Toon van Vorm
Kernwoorden:Definiëren, Meten, Vormbepaling

Vanuit de activering van dienstbetoon komt de definiëring van de vorm.

Alle vorm geboren vanuit het scheppingsproces is zelfbestaand. Dit betekent dat deze zichzelf definieert, in zichzelf volmaakt is, verantwoordelijk voor zijn eigen interne structuur en manifestatie. Wanneer we bezig gaan met de vierde toon, wordt ons de gelegenheid aangereikt om creatieve visies tot stand te brengen door het definiëren van de vorm waarmee die geconstrueerd behoren te worden. Vier is de meest basale maat van de natuurlijke cycli van de tijd, de definiërende structuur van iedere natuurlijke constructie. In het accepteren van de kracht van de zelfbestaande vorm, eis je de kracht op van het definiëren van je eigen werkelijkheid.


 

Toon 5: HO
De Boventoon Toon – Toon van Uitstraling
Kernwoorden: Jezelf Versterken, Oproepen, Uitstraling

Vanuit het definiëren van de vorm komt de zelfbekrachtiging van uitstraling.

De vijfde kracht brengt een harmonische boventoon die, wanneer deze weerklinkt, de vorm versterkt met de energie van uitstralende uitbreiding. In verbinding met je eigen stralende kern van licht -met de levenskracht die ons ondersteunt- en met je hartessentie en dit dan naar buiten toe uitstralend, vind je natuurlijke zelfversterking gedurende het proces. Door op dit punt het heft in eigen handen te nemen van het scheppingsproces, daarbij vaardigheden en hulpmiddelen aantrekkend, is er de gelegenheid om een krachtige instoot van energie te geven, die het proces naar zijn volgende ontwikkelingsfase zal tillen.


 

Toon 6: UAC
De Ritmische Toon – Toon van Gelijkheid
Kernwoorden: Organiseren, Evenwicht brengen, Gelijkheid

Vanuit de zelfversterking van uitstraling komt het evenwicht van gelijkheid.

Opnieuw staan we voor de uitdaging om het evenwicht te vinden in ons zelf en in de verschillende gebieden van ons leven. De natuur bevat de perfecte balans in het natuurlijke ritme van de levenscycli, en het is de bedoeling dat we dit integreren in onze eigen dagelijkse ritmes. Dit betekent dat we ons eigen leven zodanig organiseren dat het mogelijk is om in evenwicht te blijven met ons zelf, binnen het terrein van werk en van spel, als mede binnen al onze relaties. Er is een natuurlijke gelijkheid die zich bevindt in de kern van alle evenwichtbrengende handelingen, en deze kan slechts worden bereikt door naar binnen te reizen om de bron te vinden van het ware innerlijke evenwicht.


 

Toon 7: UC
De Resonante Toon – Toon van Afstemming
Kernwoorden:Kanaliseren, Inspireren, Afstemming

Vanuit het evenwicht van gelijkheid komt het kanaliseren van afstemming.

Centraal binnen de kracht van de dertien, is de zevende toon een gelegenheid om inspiratie te ontlenen aan de Bron, zodoende oproepend tot een aansluiting met je hogere aspecten, dromen of visioenen. Door te erkennen dat we als mensen producten zijn van de schepping vanuit de oorspronkelijke Bron des Levens, realiseren we dat wij zelf kanalen zijn, geleiders voor deze zelfde creatieve geest. In het bewust worden van de verschillende vibraties en energieën waarmee we in contact komen en die ons dagelijks treffen, kunnen we beter onderscheid maken welke ons dienen en welke niet. Door onze gevoeligheid voor resonerende energieën te verfijnen, wordt een staat van afstemming bereikt, en inspiratie stroomt vrijelijk naar ons toe, waardoor we voertuigen worden voor de vervulling van ons uiteindelijke creatieve potentieel.


 

Toon 8: VAXAC
De Galactische Toon – Toon van Integriteit
Kernwoorden: Harmoniseren, Modelleren, Integriteit
Vanuit het kanaliseren van afstemming komt het harmoniseren met integriteit.

De achtste toon verklankt het galactische octaaf. Het roept op tot het harmoniseren van alle aspecten, personen en energieën die betrokken zijn in een specifiek creatief proces, en dit gedaan met integriteit. Integer handelen, betekent woorden consequent omzetten in daden, en aangesloten te blijven met datgene wat jij voor de hoogste waarheid houdt in elke gegeven situatie. Om te handelen als een model van deze kwaliteiten vraagt om een sterk geloof in het goede dat voortkomt uit egoloos handelen in dienst van het geheel en een toewijding aan het werken doorheen alle aspecten, innerlijk en uiterlijk, die harmonisering nodig hebben. Wanneer dan echter harmonie wordt bereikt, wordt het collectieve geheel opgetild naar een nieuw niveau van activering, en creatieve uitwisseling wordt dan een deel van ons dynamische evolutieproces.


 

Toon 9: BOLON
De Solaire Toon – Toon van Intentie
Kernwoorden: Pulseren, Realiseren, Intentie

Vanuit het modelleren van integriteit komt de realisering van intentie.

Geboren uit de ziel en geest, is intentie het visioen dat leidt tot energie en actie. Dit is een sleutelfactor in het zichzelf bekrachtigen van elk manifestatieproces. Dit wordt gerealiseerd als een trillingspuls die wordt uitgezonden naar het universum, in contact met het doel, de droom en de uiteindelijke vervulling van de creatieve visie. Door je intentie te verhelderen en dit te focussen binnen alle hierop volgende acties, bewegingen en ondernemingen, draag je het trillingskenmerk van de vorm die deze manifestatie zal aannemen, de magnetische energie aanwendend van het oorspronkelijke doel.


 

Toon 10: LAHUN
De Planetaire Toon – Toon van Manifestatie
Kernwoorden: Perfectioneren, Produceren, Manifestatie

Vanuit de realisering van intentie komt de perfectionering van de manifestatie.

Dit is de voleindiging van het scheppingsproces. De droom die gezaaid was, wordt in een fysieke of tastbare vorm geproduceerd. We geven onze intentie over aan het perfectioneren van deze schepping. We streven naar de productie en verfijning van creatieve manifestaties. We ontdekken dat alles dat wordt geschapen volmaakt is zoals het is, omdat het van de aarde en van dezelfde bron is. Er is geen behoefte aan verwachtingen of strijd; het is eerder zo dat je jezelf slechts zachtjes over hoeft te geven aan de stroming, met waardering voor de vele lagen binnen het prachtige scheppingsproces dat iedere dag speelt.


 

Toon 11: HUN LAHUN
De Spectrale Toon – Toon van Bevrijding
Kernwoorden: Uitbrengen, Loslaten, Bevrijding

Vanuit de perfectionering van manifestatie komt het uitbrengen van bevrijding.

Wanneer de schepping verwezenlijkt is, komt er een behoefte tot het loslaten van alle opvattingen over -of gehechtheden aan de vorm die het heeft aangenomen. Hierdoor kan de schepping op zijn eigen manier energie voortplanten en een voldoende hoeveelheid beweging verzamelen met de toon van bevrijding. Dit  is ook een gelegenheid tot het laten oplossen van bestaande structuren en van alle elementen die het proces er van af kunnen houden om zijn weg te vervolgen. Vanuit deze ontbinding komt een nieuwe opwelling van het leven ten gevolge van alle opgeslagen en gestagneerde energie die nu vrijkomt. Zoals in alle levensprocessen komt er een tijd waarin het oude plaats maakt voor de processen van dood en ontbinding zodat de energie gerecycleerd en wedergeboren kan worden om opnieuw de mogelijkheid te schenken tot leven in een prachtige nieuwe vorm.


 

Toon 12: CA LAHUN
De Kristallen Toon – Toon van Samenwerking
Kernwoorden: Toewijden, Universeel Maken, Samenwerking

Vanuit het uitbrengen van bevrijding komt de toewijding tot samenwerking.

Omdat de oude patronen en structuren die niet langer van dienst waren, zijn vrijgekomen, is er nu ruimte om een nieuwe vorm uit te kristalliseren, met mensen die van geest en ziel gelijkgestemd zijn. Dit is de tijd om samen te komen en de krachten te bundelen in het scheppen van een visie die universele weerklank vindt. Door werkelijk betrokken te zijn in de geest van samenwerking op een manier waarin iedereen zich bewogen voelt om zijn/haar energie en middelen toe te wijden aan een gezamenlijke droom of doel, krijgt de manifestatiekracht die door het geheel wordt voortgebracht, een grote potentie.


 

Toon 13: OX LAHUN
De Kosmische Toon – Toon van Aanwezigheid
Kernwoorden: Laten Voortduren, Transcenderen, Aanwezigheid

Vanuit de toewijding tot samenwerking komt het laten voortduren van aanwezigheid.

Wanneer we alle scheppingsfasen hebben gehad, komt het moment om de kalmte en rust te vinden van de innerlijke stilte: de zachte kracht van aanwezigheid, die een hernieuwde beweging geboren laat worden. Door simpelweg aanwezig te zijn in het huidige moment en in de ademhaling, wordt het voor energie mogelijk gemaakt om te circuleren op een manier dat het nooit uitgeput raakt en voortdurend wordt vernieuwd. Op deze manier leert de dertiende toon ons het geheim van gracieuze voortduring wanneer we de ‘magische vlucht’ meemaken, waarin de energie van een gecompleteerde cyclus terugkeert naar de bron om opnieuw te beginnen met de volgende golf. Dit kan ook tot uiting komen als het uiteindelijk overstijgen, de ultieme transcendentie waarmee wij beperkingen te boven komen en waarmee zich ook de kracht van de dynamische spiraalvorm gereed maakt om ons verder te brengen naar een nieuw niveau van begrip en mogelijkheden op onze scheppingsreis.


 

 

 

6 Reacties op 13 Tonen

 1. Miriam schreef:

  Ik ben een Witte Tovenaar toon 9. Nu lees ik bij toon 9 steeds het woord pulseren en dat resoneert bij mij nergens mij. Zou je het pulseren op een andere manier kunnen verwoorden?

  • Nicole schreef:

   Toon 9; stel je de jaguar voor die vlak voor hij zijn prooi bespringt, helemaal op scherp staat, en dan gaat er zo’n puls over zijn lichaam, zo’n golf, het is de top van intentie; alles IS er.
   en dan vlak daarna, de sprng- dat is d eManifestatie al. Toon 10.
   Dus vlak voor je manifesteert…dat is toon 9
   Vlak voor de moeder bevalt van de baby; 9 maanden rond, het pulseren zijn de persweeen.
   de geboorte is de manifestatie..
   Dat maakt vast iets helder…

 2. Suzan schreef:

  Hallo
  Dit is mijn eerste keer op jullie website. Het voelt goed maar ik ben me nog aan het oriënteren.
  Ik ben Rode aarde toon 13 en ik vind dat ik best een lastig leven heb. Zit momenteel in een flinke crisis. Mijn man, blauwe hand toon 11, is van mij aan het scheiden. We zijn al 30 jaar samen en 21 jaar getrouwd. Ik kan hem maar niet loslaten en hij is al op veroveringspad. Hij is aan het vissen naar een witte wereldoverbrugger toon 2. Auw wat doet dat pijn om als een vuilniszak aan de straat te worden gezet! Hoe kan ik als Aarde toon 13 in mijn eigen kracht komen en loslaten? Wat heb ik tot nu toe fout gedaan?
  Kan iemand mij een tipje van de sluier oplichten?

  Groetjes, Suzan

 3. Nicole schreef:

  Lieve Suzan,
  in je woorden ligt al het antwoord. Je zegt dat jouw man van jou aan het scheiden is. Andersom is dat nog niet zo.
  Hij heeft Toon 11 – de Toon van loslaten. Hij kan dat goed.
  Jij bent 13 Aarde. Aarde heeft een stevigheid. Net zoals de aarde laat jij je niet zomaar van je baan brengen. Als jij iets vindt, dan houd jij je daar aan vast. Er is heel wat voor nodig om je van mening te doen veranderen. Je zou trouw zijn tot aan de dood en jouw systeem wil dat zo houden.
  Overigens kan het voor je man ook een methode zijn om los van jouw te komen: dan gaat makkelijker als je een nieuwe doel hebt. Het is de aard van de man om ergens achteraan te jagen; een doel te hebben.
  En ja het doet gruwelijk pijn, je voelt je als een vuilniszak aan de straat gezet. Vergeet niet; dit is je gevoel, je emotie en het is niet de waarheid. De waarheid is dat je leven verandert.

  De Tzolkin geeft je gelukkig handvaten.
  Jij – als kosmische Aarde – zit in het Slang Wavespell ( toon 1 = slang- toon 13 is aarde)
  Dat is een bijzonder Wavespell; Met vele zwarte vakjes; de GAPS.
  Dat betekent dat jij vele helpers uit de andere wereld tot je beschikking hebt om je te helpen. De kans is groot dat deze scheiding een doel heeft; en wel om jouw op het spirituele pad te brengen. Jezelf te ontwikkelen als spiritueel wezen. Je hebt daar mogelijk grote gaven in.
  Op toon 11 staat bij jouw een Adelaar; deze kracht kan je helpen los te laten: het is de kracht van het overzien. Boven de situatie uit te stijgen en te zien waar je naar toe gaat, wat het doel van het gebeuren is.

  Opvallend is dat je dit schreef – 4 maart – toen net jouw eigen Wavespell afgelopen was. Deze 52 dagen is voor iedereen heftig. Het zijn 52 dagen van grote transformatie.

  Ik kan me voorstellen dat het je duizelt van informatie. Als het resoneert en je precies wilt weten waar het over gaat zou je een consult kunnen overwegen. zie http://mayatzolkin.com/consult/

  Warme groet,
  Nicole

 4. Tim schreef:

  Toepasselijk nummer voor toon 3 (en ook wel voor vandaag, 3 blauwe storm): https://www.youtube.com/watch?v=5gn-yCObxZ0

 5. Tim schreef:

  Vandaag had ik echt een heerlijk moment van toon 12: alle stukjes vielen op z’n plek, ik kon het grotere geheel zien en de gele ster die het vandaag ook was zette nog een keer alle puntjes op de i. Ik kon m’n eigen gedachten bijna niet bijbenen terwijl ik ze probeerde op te schrijven (ik was met m’n scriptie bezig). Eens kijken of ik voor m’n deadline die toon 12 nog een paar keer kan benutten!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *